5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Західна Україна початку ХХ століття у складі Австро-Угорської імперії на поч. ХХ ст.

Тест виконано: 73 рази
20 запитань
Запитання 1

Які українські землі на початку XX ст.. називали «Українським П’ємонтом»?

варіанти відповідей

Закарпаття

Східну Галичину

Північну Буковину

Західну Волинь

Запитання 2

Про причини якого явища в західноукраїнських землях йдеться у фрагменті статті І. Франка. Галичина була "перелюднена", мала надто розвинений поділ землі і дуже малі заробітки..... матеріальна скрута, немилосердний грабіж і зловживання владою поміщиками, тобто відсутність правової опіки...Залишаючи свої оселі, речі, всі, як один, відповідають: "Нема чого тут триматися, не дочекаємось нічого доброго".

варіанти відповідей

Скасування кріпацтва

Завершення промислового перевороту

Розвиток кооперативного руху

Трудова еміграція

Запитання 3

Куди був спрямований еміграційний потік українців з підавстрійської України у зв'язку з аграрним перенаселенням

варіанти відповідей

До Канади та США

У Північний Кавказ та на Далекий Схід

В Італію, Грецію та Іспанію

У Казахстан та Сибір

Запитання 4

Про розвиток якої галузі промисловості в Галичині свідчить наведена ілюстрація

варіанти відповідей

лісопильної

нафтової

металургійної

машинобудівної

Запитання 5

Які з наведених явищ характерні для економіки західноукраїнських земель на початку ХХ століття?

варіанти відповідей

інтенсивний розвиток давав змогу експортувати до 20 тонн борошна до Угорщини

збереження поміщицького землеволодіння за умови малоземелля і безземелля селян

переорієнтування господарства селян на потреби ринку - торгове землеробство і тваринництво

прагнення австрійського уряду розвивати галузі, повязані з виробництвом готової продукції

Запитання 6

Потребу здобуття політичної незалежності України вперше обґрунтував

варіанти відповідей

Андрей Шептицький у посланні «Як будувати рідну хату?»

Микола Міхновський у творі «Самостійна Україна»

Дмитро Яворницький у праці «Вольності запорозьких козаків»

Юліан Бачинський у брошурі «Україна Irredenta»

Запитання 7

Укажіть найчисельнішу та найвпливовішу політичну силу Галичини на початку XX ст.

варіанти відповідей

Українська народно-демократична партія (УНДП)

Українська соціал-демократична партія (УСДП)

Русько-українська радикальна партія (РУРП)

Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО)

Запитання 8

Для характеристики якого явища на західноукраїнських землях кінця ХІХ - початку ХХ ст. можна використати зображене рекламне оголошення?

варіанти відповідей

репатріація

еміграція

депортація

евакуація

Запитання 9

Вкажіть митрополита греко-католицької церкви з 1901 по 1944 рр.

варіанти відповідей

Андрей Шептицький

Йосип Сліпий

Юліан Сас-Куїловський

Григорій Яхимович


Запитання 10

Вкажіть рік перших виборів до австрійського парламенту на основі загального виборчого права.

варіанти відповідей

1900р.

1905р.

1906р.

1907р.

Запитання 11

Укажіть портрет діяча з іменем якого пов’язано створення Русько-української радикальної партії (РУРП).

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 12

Вкажіть назви гімнастично-протипожежних товариств, у які на початку ХХ ст. об’єднувалася українська молодь Галичини:

варіанти відповідей

“Сокіл”, “Руська бесіда”, “Пласт”;

“Сокіл”, “Січ”, “Пласт”;

“Сокіл”, “Просвіта”, “Січ”;

“Січ”, “Просвіта”, “Руська бесіда”.

Запитання 13

Піднесенню національної свідомості українців в Австро-Угорській імперії сприяла діяльність...

варіанти відповідей

католицької церкви

православної церкви

автокефальної православної церкви

греко-католицької церкви

Запитання 14

Який навчальний заклад став осередком політичного та національного життя Західної України на початку ХХ століття?


варіанти відповідей

Академія ветеринарної медицини

Львівський технологічний університет

Львівський університет

Чернівецький університет

Запитання 15

У якому твердженні мова йде про Андрея Шептицького?

варіанти відповідей

провідний культурний і громадсько-політичний діяч Закарпаття, греко-католицький священик, редактор тижневика «Наука».

лідер Української радикальної партії, засновник спортивно-громадської організації «Січ», завданням якої було фізичне виховання молоді


історик, політолог, громадсько-політичний діяч, один з організаторів Української демократично-хліборобської партії

митрополит Української греко-католицької церкви, підтримував ті політичні сили на західних землях, які відстоювали їхній автономний статус у 1900–1920 pоках

Запитання 16

Укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Австрійський уряд на початку XX ст. сприяв промисловому піднесенню західноукраїнських земель шляхом виділення великих державних інвестицій.

Розвиток промисловості західноукраїнських земель на початку XX ст. характеризувався повільним розвитком у зв’язку з тим, що австрійський уряд був не зацікавлений в економічному піднесенні цього регіону.

Найрозвинутішими галузями західноукраїнської економіки на початку XX ст. були машинобудування та сталеваріння.

Іноземний капітал відігравав незначну роль у розвитку промисловості західноукраїнських земель.


Запитання 17

Які події описані в уривку:

«Коли в ІІІ залі відбувалося спокійне віче, польська молодь без причини почала будувати барикади перед залом ректорату, даючи тим самим почин до кровопролиття.

Студент прав Адам Коцко, людина з соціалістичними переконаннями, впав понад всякий сумнів під кулі б»?

варіанти відповідей

боротьба за створення українського університету

боротьба за введення загального виборчого права

відкриття кафедри історії України у Львівському університеті

відкриття кафедри української літератури у Львівському університеті

Запитання 18

Які українські землі входили до Австро-Угорської імперії?


варіанти відповідей

Наддніпрянщина

Слобожанщина

Східна Галичина

Закарпаття

 Північна Буковина

Крим

Запитання 19

Які галузі промисловості були розвинені в Західній Україні? (оберіть декілька варіантів)

варіанти відповідей

борошномельна

нафтодобувна

 металургійна

солеварна

 вугільна

хімічна

лісопильна

Запитання 20

Саме його вважають " батьком" українського відродження в Закарпатті,священник,педагог , боровся проти мадяризації краю. Хто він?

варіанти відповідей

А. Шептицький

М.Грушевський

М. Міхновський

А. Волошин

Ю. Романчук

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест