Узагальнення. Тематичне оцінювання за розділом 1 "Національна економіка та світове господарство"

Тест виконано: 400 разів
18 запитань
Запитання 1

Як називається сукупна вартість річного обсягу кінцевої продукції та послуг, що одержана усіма національними виробниками, не залежно від того, де вони знаходяться: у межах країни чи за кордоном?

варіанти відповідей

Собівартість продукції

Валовий внутрішній продукт

Індекс людського розвитку

Валовий національний продукт

Запитання 2

Відшукайте правильний ланцюг «підприємство – технологічна особливість виробництва – чинник розміщення»

варіанти відповідей

Алюмінієвий комбінат – енергомістке – паливно- енергетичний

Автоскладальний завод – матеріаломістке – сировинний

Цукровий завод – водомістке – транспортний

Авіаційний завод – наукомістке – споживчий

Запитання 3

На підприємстві легкої промисловості налагоджене послідовне виробництво ниток, тканин та їхнє оздоблення малюнком. Це означає, що підприємство використовує форму суспільної організації виробництва, яка має назву…

варіанти відповідей

Агломерування

Кооперування

Комбінування

Концентрація

Запитання 4

Який чинник є визначальним у розміщенні хімічного підприємства з виробництва сірчаної кислоти, яку важко транспортувати на значну відстань?

варіанти відповідей

Паливно-енергетичний

Споживчий

Транспортний

Сировинний

Запитання 5

Канада відома на світовому ринку продукціє лісозаготівлі, Японія – своєю електронікою, Україна – соняшниковою олією. Усе це є ілюстрацією...

варіанти відповідей

Процесу глобалізації економіки

Міжнародної економічної інтеграції

Міжнаро­дного географічного поділу праці

Наявності єдиного світового господарства

Запитання 6

Які з зазначених пар країн належать одночасно до «Великої двадцятки» (G-20) та нових індустріальних країн?

варіанти відповідей

Японія, Китай

Австралія, Південна Африка

Австрія, Швейцарія

Бразилія, Мексика

Запитання 7

Який етап економічного розвитку суспільства сформувався хронологічно останнім й нині притаманний найбільш економічно розвиненим країнам світу?

варіанти відповідей

Первісний

Постіндустріальний

Індустріальний

Аграрний

Запитання 8

Установіть, яка з зазначених пар «тип високорозвинених країн – назви країн» є правильною?

варіанти відповідей

Країни «великої сімки» – Швейцарія, Австрія

Переселенські країни – Ізраїль, Австралія

«Малі» індустріально розвинені країни Європи – Німеччина, Італія

Країни середнього рівня розвитку – Норвегія, Ісландія

Запитання 9

Виберіть три відповіді з семи. Які основні показники характеризують індекс людського розвитку (ІРЛ) в певній країні?

варіанти відповідей

Валовий внутрішній продукт країни

Індекс соціально-економічної нерівності

Рівень грамотності дорослого населення

Частка населення, що зайнята у первинному секторі економіки

Очікувана тривалість життя при народженні

Валовий національний продукт країни

Частка населення, що зайнята у сфері послуг

Запитання 10

Виберіть три відповіді з семи. Які ознаки кран, які належать до «напівпериферії» світового господарства?

варіанти відповідей

Господарство вирізняється найскладнішими сучасними технологіями

Економіка має індустріальний характер

Найбільш багаті й впливові країни

Країни-постачальники на світовий ринок дешевої сировини та робочої сили

Економіка працює переважно на іноземних технологіях

Економіка має аграрний характер

Економічно розвинені, але мало впливові країни

Запитання 11

Установіть, яка з зазначених пар «тип країн, що розвиваються – назви країн» є правильною?

варіанти відповідей

Нові індустріальні країни – Туреччина, Республіка Корея

Країни-«дрібні острови» – Сінгапур, Гонконг

Нафтодобувні країни – Китай, Індія

Найменш розвинуті країни – Саудівська Аравія, Іран

Запитання 12

Велике вітчизняне підприємство «Мотор Січ» складає двигуни для літаків. Це означає, що дане підприємство використовує форму суспільної організації виробництва, яка має назву…

варіанти відповідей

Агломерування

Спеціалізація

Комбінування

Деконцентрація

Запитання 13

Які виробництва входять до складу первинного сектору економіки?

варіанти відповідей

ті, що отримують сировину

ті, що перетворюють сировину на кінцевий продукт  

ті, що надають послуги

немає правильної відповіді

Запитання 14

Що таке комбінування виробництва?

варіанти відповідей

подрібнення на частини

встановлення виробничих зв'язків між спеціалізованими підприємствами, що спільно працюють над виробництвом кінцевої продукції

випуск на одному підприємстві однорідного виду продукції чи надання однорідного виду послуг

поєднання на одному підприємстві всіх стадій переробки певної сировини аж до виготовлення готової продукції

Запитання 15

Оберіть етапи розвитку світового господарства

варіанти відповідей

первинний, вторинний, третинний

спеціалізація, міжнародний поділ праці, світовий ринок

аграрний, індустріальний, постіндустріальний

ВВП, ВНП, ІЛР

Запитання 16

"G-7"

варіанти відповідей

США, Німеччина , Японія, Франція, Велика Британія, Італія , Мексика  

США, Німеччина , Японія, Франція, Велика Британія, Таїланд, Індонезія

США, Німеччина , Японія, Франція, Велика Британія, Італія , Бразилія

США, Німеччина , Японія, Франція, Велика Британія, Італія , Канада

Запитання 17

Вкажіть тип країни за наступними характеристиками зайнятості населення: первинний сектор - 54%, вторинний сектор - 16 %, третинний сектор - 30%.

варіанти відповідей

 індустріально-аграрна

 постіндустріальна 

 аграрна

 індустріальна

Запитання 18

Виберіть ознаки класичної ринкової економічної системи (три правильні відповіді)

варіанти відповідей

переважає державна власність на засоби виробництва 

переважає приватна власність на засоби виробництва 

ціну на товари визначають попит та пропозиція 

 ціни на товари складаються на основі існуючих традицій 

стабільні ціни на товари встановлює держава 

розвиток економіки централізовано планується на певний проміжок часу

 розвиток економіки керується конкуренцією та вільним вибором

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест