Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Узагальнення теми № 2

Додано: 28 жовтня 2019
Предмет: Економіка
Тест виконано: 5 разів
12 запитань
Запитання 1

Рахунки – це

варіанти відповідей

спосіб групування, поточного обліку і контролю за наявністю і рухом майна підприємства, джерел його утворення, господарських процесів та їх результатів.

відображення об’єктів бухгалтерського обліку в єдиному грошовому вимірнику з метою узагальнення їх в цілому по підприємству.

метод обчислення собівартості виготовлення одиниці товарно – матеріальних цінностей або одиниці виконаних робіт.

Запитання 2

Рахунки бувають:

варіанти відповідей

активні

пасивні

активно - пасивні

Запитання 3

Активні рахунки– відображають

варіанти відповідей

характеризують джерела утворення господарських засобів. Їх сальдо є у пасиві бухгалтерського балансу. 

майно підприємства за його складом і розміщенням. Їх сальдо записують в активі бухгалтерського балансу.

майно підприємства за його складом і розміщенням. Їх сальдо записують в пасиві бухгалтерського балансу.

Запитання 4

грошові кошти — це

варіанти відповідей

готівка, яка знаходиться у касі підприємства.

готівка, яка знаходиться на на рахунках у банках.

готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Запитання 5

Розмір сум, що можуть зберігатися в касі підприємства обмежується:

варіанти відповідей

розміром внесених сум

розміром виданих сум

лімітом

Запитання 6

Які документи для обліку касових операцій повинні використовувати усі підприємства?

варіанти відповідей

Прибутковий касовий ордер;

Касова книга.

Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів;

Видатковий касовий ордер;

Запитання 7

Підставою для оприбуткування коштів, одержаних з банку, є

варіанти відповідей

прибутковий касовий ордер.

чек

об'ява

Запитання 8

Видача готівки з каси здійснюється на підставі

варіанти відповідей

прибуткових касових ордерів

вимоги-доручення

видаткових касових ордерів

Запитання 9

Поточні рахунки юридичним особам відкриваються за подачі в банк таких документів як:

варіанти відповідей

договір про відкриття рахунку

копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства в органах виконавчої влади;

копію довідки про прийняття до обліку в ДПА;

договір про обслуговування банку

картки із зразками підписів осіб, що мають право розпорядження коштами на рахунку, завірену печаткою підприємства;

довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.

заява на відкриття рахунка за підписом керівника і головного бухгалтера (якщо посада головного бухгалтера передбачена штатним розписом);

оригінал та копію нотаріально завіреного Статуту;

Запитання 10

Визначіть вірну кореспонденцію рахунків для наступної господарської операції:

Одержано готівку від покупця

варіанти відповідей

Дт 37 Кт 36

Дт 31 Кт 36

Дт 63 Кт 36

Запитання 11

Визначіть вірну кореспонденцію рахунків для наступної господарської операції: Одержано доходи від реалізації необоротних активів

варіанти відповідей

Дт 30 Кт 74

Дт 74 Кт 30

Дт 31 Кт 77

Запитання 12

Визначіть вірну кореспонденцію рахунків для наступної господарської операції: Передано гроші з каси в банк

варіанти відповідей

Дт 30 Кт 31

Дт 31 Кт 333

Дт 31 Кт 30

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест