Узагальнення до теми "Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст."

Додано: 27 квітня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 72 рази
12 запитань
Запитання 1

Міста, які з'єднала перша на території України залізниця:

варіанти відповідей

А) Львів - Перемишль

Б) Станіслав - Перемишль

В) Тернопіль - Перемишль

Г) Станіслав - Тернопіль

Запитання 2

Причини еміграції значної частини населення Західної України з останньої третини ХІХ ст.:

варіанти відповідей

А) низька родючість більшої частини земель, постійні посухи та неврожаї

Б) пошук сприятливих умов для розгортання комерційної діяльності, започаткування власного підприємництва

В) важкі умови життя, безземелля, малоземелля при суттєвому зростанні кількості населення

Г) прагнення здобути величезні багатства, відсутність умов для розвитку української культури

Запитання 3

Основна причина промислового застою західноукраїнських земель:

варіанти відповідей

А) експорт промислових виробів на захід імперії

Б) часті стихійні лиха

В) масова еміграція за океан

Г) імпорт промислових виробів із заходу

Запитання 4

Назвати діяча за описом.

"Видатний український письменник, поет, публіцист, перекладач, науковець, громадський і політичний діяч. Доктор філософії (1893 р.), дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка (1899 р.), почесний доктор Харківського університету (1906 р.)":

варіанти відповідей

А) Олександр Барвінський

Б) Іван Франко

В) Юліан Романчук

Г) Кость Левицький

Запитання 5

Назва організації, що дбала про кооперативний рух:

варіанти відповідей

А) Наукове товариство ім. Т. Шевченка

Б) товариство "Руська бесіда"

В) товариство "Просвіта"

Г) Українське педагогічне товариство

Запитання 6

Чинник, який мав важливе значення для процесу створення українських політичних партій у Галичині наприкінці ХІХ ст.:

варіанти відповідей

А) поширення європейських політичних ідей, їх поєднання з внутрішніми факторами

Б) масова еміграція західноукраїнських селян на Американський континент

В) організаційна діяльність представників греко-католицької церкви

Г) утворення політичних партій у Наддніпрянщині

Запитання 7

Поступка українцям у рамках так званої "нової ери" відносин народовців з австрійським урядом і поляками:

варіанти відповідей

А) відкриття українського університету

Б) надання українцям певної кількості місць в австрійському парламенті

В) українцям мали надати національно-територіальну автономію

Г) надання українцям більшості в Галицькому сеймі

Запитання 8

Назвати діяча за описом.

"Роки життя - 1847 - 1926. Український громадсько-політичний діяч Галичини, історик, педагог. У 1891 - 1907 рр. - посол до австрійського парламенту, у 1894 - 1904 рр. - посол Галицького сейму. Засновник Християнсько-суспільної партії":

варіанти відповідей

А) Юліан Романчук

Б) Олександр Кониський

В) Кость Левицький

Г) Олександр Барвінський

Запитання 9

Громадська організація у Львові, створена шляхом реорганізації Літературного товариства, яка тривалий час відігравала роль української академії наук:

варіанти відповідей

А) Наукове товариство ім. Т. Шевченка

Б) Собор руських учених

В) Ставропігійний університет

Г) товариство "Руська бесіда"

Запитання 10

Перша українська політична партія, створена в 1890 р., та її лідери:

варіанти відповідей

А) демократична (Юліан Бачинський, Олександр Колесса)

Б) ліберальна (Кость Левицький, Юліан Романчук)

В) радикальна (Іван Франко, Михайло Павлик)

Г) соціал-демократична (Семен Вітик, Микола Ганкевич)

Запитання 11

Основна форма діяльності народовців:

варіанти відповідей

А) підготовка збройного повстання

Б) розвиток страйкового руху

В) створення підпільних груп

Г) поширення національних ідей

Запитання 12

Сутність назви Галичини "Український П'ємонт":

варіанти відповідей

А) порівняння економічного розвитку Галичини з розвитком італійського П'ємонту, можливість для Галичини стати промисловим лідером України

Б) порівняння лідерських якостей в боротьбі за національні права Галичини та П'ємонту, підкреслення того, що Галичина має стати для українців тим, чим був П'ємонт для італійців

В) порівняння консерватизму та провінційності галичан з п'ємонтцями, що може мати серйозні проблеми для національного руху, як колись в Італії

Г) порівняння мистецьких досягнень Галичини та П'ємонту, переконання, що край у майбутньому матиме таку ж культурну славу, як відповідна частина Італії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест