Узагальнення вивченого за рік геометрія

Додано: 27 травня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 95 разів
28 запитань
Запитання 1

Через точку А(-2;3) проведено пряму, паралельну осі у. Точка її перетину з віссю х має координати 

варіанти відповідей

(0;-2)  

(0;3)

(-2;0)

(3;0)

Запитання 2

Центр кола (х-1)2+(у+2)2=16 має координати

варіанти відповідей

(1;-2)

(-1;2)

(-1;-2)

(1;2)

Запитання 3

Радіус вписаного в правильний трикутник кола

варіанти відповідей

r = a√3

r = a2√6

r = a√32

r = a2

Запитання 4

Знайти скалярний добуток векторів ̅a i ̅b, якщо ̅a(-1;3) і ̅b(0;5).

варіанти відповідей

11

-15

15

0

Запитання 5

Дано точку А(-3;1). Точка А1, що симетрична точці А відносно осі х має координати

варіанти відповідей

А1(-3;1)

А1(-3;-1)

А1(3;-1)

А1(3;1)

Запитання 6

Скільки осей симетрії має рівносторонній трикутник?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 7

Дві сторони трикутника дорівнюють 5 і 6 см, кут між ними 60°. Знайти третю сторону трикутника.

варіанти відповідей

31 см

√31 см

91 см

√91 см

Запитання 8

Записати рівняння кола, в яке переходить коло (х-2)2+(у-1)2=5 при паралельному перенесенні, заданому формулами х′ = х-1, у′ = у+1.

варіанти відповідей

(х-3)22=5

(х-1)2+(у-2)2=5

(х+1)2+(у-1)2=5

(х-3)2+(у+1)2=4

Запитання 9

Визначити кількість сторін правильного многокутника,

центральний  кут якого 30⁰.                                                                                                                

варіанти відповідей

6

10

15

8

12

Запитання 10

Знайти координати середини відрізка АВ якщо А(3; 7) В(-9;1)

варіанти відповідей

(-6; 8)

(3;-4)

(6; 3)

(-3; 4)

 (-6; -3)

Запитання 11

Знайти відстань між точками А(6;-3) і В(2;-1). 

варіанти відповідей

2√5

20

4√5

16√2

інша відповідь

Запитання 12

Знайти координати вектора АВ,  якщо  А(-2; 4),  В(1; 0). 

варіанти відповідей

 (3; -4)

 (-3; -4)

 (-3; 4)

 (3; 4)

(-1; 4)

Запитання 13

При якому значенні х вектори а(2;-2) і b(х;5) будуть перпендикулярними? 

варіанти відповідей

-5

5

0,8

інша відповідь

Запитання 14

Точка М (–1; –2) лежить у … координатній чверті:

варіанти відповідей

першій;    

другій;

третій;

четвертій.

Запитання 15

 Сторони паралелограма дорівнюють 8 см і 5 см, а один з його кутів – 120°. Знайдіть площу паралелограма.

варіанти відповідей

40 см2;

4√3 см2;

10√3 см2;

20√3 см2;

Запитання 16

Площа квадрата дорівнює 36см2. Знайдіть площу ромба, сторона якого дорівнює стороні квадрата, а гострий кут – 30˚.

варіанти відповідей

72 см2

18 см2

24 см2

13√3 см2

Інша відповідь

Запитання 17

Знайдіть градусну міру внутрішнього кута правильного n-кутника, якщо n=18.

варіанти відповідей

150˚

156˚

160˚

165˚

Запитання 18

У трикутнику ABC знайдіть сторону AC, якщо ∠В=30°,

∠С=45°, сторона АВ дорівнює  5√2 см

варіанти відповідей

2,5 см;  

7 см;  

3,5 см;  

5 см.

Запитання 19

В прямокутній трапеції основи дорівнюють   25 см     та 32 см, а більша діагональ є бісектрисою гострого кута. Знайдіть площу трапеції.

варіанти відповідей

912 см2

142,5√39 см2

684 см2

інша відповідь

Запитання 20

Знайдіть площу круга, вписаного в квадрат зі стороною 10 см.

варіанти відповідей

10π см2

49π см2

25π см2

14π см2

Запитання 21

Трикутник з якими довжинами сторін існує?

варіанти відповідей

2см, 2см, 4см

4см, 7см, 9см

6см, 7см, 11см

5см, 8см, 12см

Запитання 22

У трикутнику АВС проведено бісектрису AD. Знайти довжину відрізка CD, якщо АС=12см, АВ=18см, BD=15см

варіанти відповідей

10см

14см

8см

17см

Запитання 23

Знайти радіус вписаного у трикутник кола, якщо його площа 48см2, а периметр 16см

варіанти відповідей

2см

3см

4см

1\3см

Запитання 24

Знайти суму кутів 8-кутника

варіанти відповідей

10800

9600

18000

16000

Запитання 25

Обрати формули для знаходження площі паралелограма

варіанти відповідей

S=ab⋅sinα

S=d1⋅d2 ⋅sinα (α - кут між діагоналями)

S=a⋅ha

S=a⋅hb

Запитання 26

Який із трикутників буде прямокутним, якщо сторони відповідно дорівнюють

варіанти відповідей

5см, 7см, 12см

6см, 8см, 10см

3см, 4см, 5см

24см, 10см, 26см

Запитання 27

Периметр трапеції дорівнює 68см, знайти довжину її середньої лінії, якщо в неї можна вписати коло.

варіанти відповідей

17см

34см

136см

30см

Запитання 28

Знайти площу трикутника, якщо дві його сторони відповідно дорівнюють 14см та 8см, а кут між ними 300

варіанти відповідей

112см2

56см2

28см2

56√3см2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест