1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Узагальнення. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.

Додано: 18 березня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 41 раз
23 запитання
Запитання 1

Укажіть, як називалася перша українська політична партія

варіанти відповідей

Головна Руська Рада

Русько-Українська радикальна партія

Українська національна демократична партія

Українська соціал-демократична партія. 

Запитання 2

Укажіть прізвище очільника Наукового товариства ім. Т.Шевченка в 1897-1913 рр

варіанти відповідей

О.Кониський

М.Шашкевич

В. Федорович

М.Грушевський

Запитання 3

Укажіть назву об’єднань, які створювались у західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст. з метою надання допомоги селянству

варіанти відповідей

громади

земства

общини

кооперативи

Запитання 4

Упізнайте особу за описом.

Український політичний та громадський діяч, член РУРП, автор праці «Україна irredenta».

варіанти відповідей

Кость Левицький

Юліан Бачинський

 Іван Франко

Юліан Романчук

Запитання 5

Укажіть, яка з названих галузей промисловості найкраще розвивалася в західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст.

варіанти відповідей

цукрова

текстильна

паперова

нафтова

Запитання 6

Коли було засноване товариство «Просвіта» у Львові:

варіанти відповідей

1865 р

1866 р.;  

1867 р.;  

1868 р.

Запитання 7

Укажіть назву течії в національно-визвольному русі на західноукраїнських землях, представники якої виступали за повне злиття українців Галичини з росіянами.

варіанти відповідей

слов’янофіли

народовці

москвофіли

українофіли.

Запитання 8

У якому році Австрійський уряд провів селянську реформу?

варіанти відповідей

 1848

1867

1861

1883

Запитання 9

Залізнична гілка Перемишль-Львів, яка поєднала Львів з Віднем була побудована в .....

варіанти відповідей

1861 р.

1865 р.

1879 р.

1868 р.

Запитання 10

В якому році у Львові була створена РУРП?

варіанти відповідей

1868 р. р.

1890 р.

1899 р.

1880 р.

Запитання 11

В якому році була створена УНДП у Львові?

варіанти відповідей

1861 р.

1890 р.

1899 р.

1880 р.

Запитання 12

Лідером якої партії в 1890 р. був І.Франко?

варіанти відповідей

РУРП

УСДП

УНДП

Руська рада

Запитання 13

Сервітут - це ...

варіанти відповідей

право на користування чужою власністю

продаж землі

заборона на користування чужою власністю

купівля землі

Запитання 14

Міста, які з’єднала перша на території України залізниця:

варіанти відповідей

Львів — Перемишль.

 Львів — Станіслав

 Львів — Тернопіль.

Станіслав — Тернопіль

Запитання 15

Основна причина конфліктів, що виникали між поміщиками і селянами протягом 30 років після скасування кріпацтва на західноукраїнських землях:

варіанти відповідей

індемнізаційні платежі, у більшості випадків справа вирішувалася через суд на користь поміщика

індемнізаційні платежі, у більшості випадків справа доходила до селянського бунту, який придушувала поліція чи війська

сервітути, у більшості випадків справа вирішувалася через суд на користь поміщика

сервітути, у більшості випадків справа доходила до селянського бунту, який придушувала поліція чи війська

Запитання 16

Причина еміграції значної частини населення Західної України з кінця XIX ст.:


варіанти відповідей

важкі умови життя, безземелля, малоземелля при суттєвому зростанні кількості населення

низька родючість більшої частини земель, постійні посухи та неврожаї

пошук сприятливих умов для розгортання комерційної діяльності, започаткування власного підприємництва

 прагнення здобути величезні багатства, відсутність умов для розвитку української культури

Запитання 17

Основна причина промислового застою західноукраїнських земель:

варіанти відповідей

експорт продукції на захід імперії

імпорт промислових виробів із заходу

 масова еміграція за океан

часті стихійні лиха

Запитання 18

Найбільш розвинуті галузі промисловості Галичини:

варіанти відповідей

борошномельна, лісопереробна, нафтовидобувна, солеварна, спиртогорілчана

лісопереробна, металургійна, солеварна, спиртогорілчана, цукрова

металургійна, нафтовидобувна, солеварна, спиртогорілчана, цукрова

солеварна, спиртогорілчана, цукрова, борошномельна, металургійна

Запитання 19

Становище більшості селян західноукраїнських земель:

варіанти відповідей

економічна незалежність, але бідність переважної більшості селян

економічна незалежність, досягнення заможного стану переважною більшістю селян

перебування в економічній залежності від поміщиків, крамарів і шинкарів

перебування в економічній залежності від поміщиків і священників

Запитання 20

Укажіть 3 країни, до яких переважно відбувалася еміграція із західноукраїнських земель.


варіанти відповідей

Бразилія

Греція

Іспанія

Італія

 Канада

 Португалія

 США

Запитання 21

Для представників якої суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. були характерні такі погляди?

«Ми не можемо більше китайським муром відділяти себе від наших братів, відкидаючи мовні, літературні, релігійні та етнічні зв’язки, що єднають нас з усім російським світом...»

«Немає ніякого окремого українського народу, є єдина й неподільна російська народність від Карпат і до Камчатки, і є єдина російська мова...»

«Якщо нам судилося потонути, то краще зробити це в російському морі, ніж у польському болоті...»

варіанти відповідей

москофіли

громадівці

народовці

Запитання 22

Про яке соціально-економічне явище йдеться в уривку з історичного джерела: «Нужда галицька так надоїла нашим людям, що і в пекло не бояться йти, щоб лише втекти з рідного краю... Пішов голос про Бразилію. Незнаний цей край, далекий, але народ не зважав, не роздумував довго: утекти з неволі - це єдиний вихід»?

варіанти відповідей

аграрний переворот

трудова еміграція

кооперативний рух

Запитання 23

Народовці ініціювали створення

варіанти відповідей

товариства «Просвіта».

Головної руської ради.

 «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства»

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест