Узагальнення знань з теми «Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.»

Додано: 21 листопада 2023
Предмет: Історія України, 9 клас
22 запитання
Запитання 1

Національне відродження -це

варіанти відповідей

процес відновлення національних, політичних і культурних прав етносу, який перебував у залежності від іншої нації.

політична спільність людей, що проживає на одній території, має ознаки, характерні для етносу і можуть стати на захист своїх національних інтересів.

спільнота людей, що проживають на спільній території, мають однакову мову, культуру, традиції

втрата власної мови, культури і самосвідомості представниками народу, які перебувають в середовищі іншого народу.

Запитання 2

Асиміляція - це

варіанти відповідей

спільнота людей, що проживають на спільній території, мають однакову мову, культуру, традиції

втрата власної мови, культури і самосвідомості представниками народу, які перебувають в середовищі іншого народу.

політична спільність людей, що проживає на одній території, має ознаки, характерні для етносу і можуть стати на захист своїх національних інтересів.

процес відновлення національних, політичних і культурних прав етносу, який перебував у залежності від іншої нації.

Запитання 3

Нація — це

варіанти відповідей

втрата власної мови, культури і самосвідомості представниками народу, які перебувають в середовищі іншого народу.

спільнота людей, що проживають на спільній території, мають однакову мову, культуру, традиції

політична спільність людей, що проживає на одній території, має ознаки, характерні для етносу і можуть стати на захист своїх національних інтересів

процес відновлення національних, політичних і культурних прав етносу, який перебував у залежності від іншої нації.

Запитання 4

Етнос -це

варіанти відповідей

спільнота людей, що проживають на спільній території, мають однакову мову, культуру, традиції

втрата власної мови, культури і самосвідомості представниками народу, які перебувають в середовищі іншого народу.

політична спільність людей, що проживає на одній території, має ознаки, характерні для етносу і можуть стати на захист своїх національних інтересів

процес відновлення національних, політичних і культурних прав етносу, який перебував у залежності від іншої нації.

Запитання 5

Які тези, із запропонованих, відображали плани Наполеона щодо України (4 правильні відповіді

варіанти відповідей

Розраховував на допомогу українців та задунайських козаків у війні з росією

Не мав планів на українські землі

обіцяв відмінити кріпацтво

Лівобережжя збирався поділити на наполеоніди

Правобережжя збирався поділити на наполеоніди

Волинь- Австрії, Крим - Туреччині, Правобережжя- Польщі

Запитання 6

Азовське козацьке військо було утворено в ...

варіанти відповідей

1812 р.

1828 р.

 1829 р.

  1832 р.

Запитання 7

Хто був останнім кошовим отаманом Запорізької Січі, зруйнованої у 1775 році?

варіанти відповідей

П. Калнишевський

Й. Гладкий

І. Сірко

Д. Вишневецький

Запитання 8

Чому була зруйнова Задунайську Січ у 1828 р.?

варіанти відповідей

бо частина задунайців перешла на бік росіян під час російсько-турецької війни і султан наказав знищити українську фортецю

 бо російські війська перейшли р. Дунай під час російсько-турецької війни і помстилися колишнім запорожцям

  бо козаки - задунайці знайшли краще місце для розташування Січі

Запитання 9

Коли було ліквідовано Азовське козацьке військо?

варіанти відповідей

1775 р

1792 р

1828 р.

1864 р.

Запитання 10

Де в 20 рр. XIX ст. з'явились перші на українських землі цукрові заводи?

варіанти відповідей

Київська, Подільська, Харківська, Чернігівська, Полтавська губерніїї

Київська, Подільська, Катеринославська, Полтавська, Харківська губернії

Київська, Херсонська, Катеринославська,Таврійська, Харківська губернії

Київська, Херсонська, Волинська ,Чернігівська, Харківська губернії

Запитання 11

Чумацтво - це

варіанти відповідей

торгово- візницька діяльність, пов'язана з продажем солі, риби, хліба, дьогтю

видобуток солі

бродництво

охорона південних рубежів держави

Запитання 12

Велику роль в розвитку торгівлі на території України відігравали:

варіанти відповідей

порто франко та залізниці

ярмарки

цукрові заводи

німці-колоністи

Запитання 13

Який прошарок українського суспільства становив основу українського національно-визвольного руху на початку XIX ст.?

варіанти відповідей

Буржуазія;

 Робітництво

Дворянство

 Інтелігенція

Запитання 14

Оберіть правильну періодизацію етапів українського національного відродження

варіанти відповідей

фолькльорно-етнографічний, культурницький, політичний

 фолькльорно-етнографічний,релігійний, політичний

українофільський, культурницький, економічний

українофільський, релігійний,фолькльорно-етнографічний

Запитання 15

Першим ректором Київського університету, заснованого у 1834р, був;

варіанти відповідей

М. Максимович

М. Маркевич

В. Каразін

М. Костомаров

Запитання 16

Новгород- Сіверський гурток, що діяв у 80-90 рр. XIX cт, це

варіанти відповідей

гурток українських автономістів

гурток чернігіських декабристів

гурток Кирило- Мефодіївського товариства

гурток братів слов'ян

Запитання 17

Коли вперше було надруковано "Кобзар"?

варіанти відповідей

1840 р.

1846 р.

1859 р.

1860 р.

Запитання 18

На які роки припадає діяльність Кирило-Мефодіївського товариства?

варіанти відповідей

 

   

  

варіанти відповідей

1746-1747 рр.

 1810–1812 рр.;

1840-1841 рр.

1846–1847 рр.

Запитання 19

Провідну роль в об’єднанні слов’янських народів кирило-мефодіївці відводили


варіанти відповідей

полякам;

чехам;

українцям

росіянам

Запитання 20

Яка з трьох декабристських організацій, що діяли на території України, в своїх програмних документах згадувала українські землі як окремі штати - держави?

варіанти відповідей

Південне товариство П. Пестеля

Північне товариство М. Муравьова

Товариство з'єднанних слов'ян

Запитання 21

Кому належить гасло: "За вашу і нашу свободу"?

варіанти відповідей

українцям

полякам

росіянам

Запитання 22

Як звали ватажка селянського руху на Поділлі?

варіанти відповідей

Захар Беркут

Іван Гонта

Олекса Довбуш

Устим Кармалюк

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест