Узагальнення знань з теми "Застосування результатів біологічних досліджень у селекції, біотехнології та медицині"

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 16 разів
18 запитань
Запитання 1

Наука про створення нових і поліпшення вже існуючих сортів рослин, порід тварин і штамів мікроорганізмів:

варіанти відповідей

біологія

екологія

генетика

селекція

Запитання 2

До методів селекції відносять:

варіанти відповідей

природний добір

штучний добір

боротьбу за існування

гібридизацію

Запитання 3

Явище, коли гібриди першого покоління за деякими ознаками і властивостями переважають вихідні батьківські форми:

варіанти відповідей

гібридизація

гетерозис

Запитання 4

Схрещювання між представниками різних видів або родів:

варіанти відповідей

віддалена гібридизація

інбридинг

аутбридинг

зворотнє схрещювання

Запитання 5

Закон гомологічних рядів спадкової мінливості сформулював:

варіанти відповідей

Мічурін І.В.

Карпеченко Г.Д.

Юр'єв В.Я.

Вавилов М.І.

Запитання 6

Вчений, що використовував ознаки, які отримують унаслідок взаємодії прищепи та підщепи у селекційній роботі:

варіанти відповідей

Мічурін І.В.

Карпеченко Г.Д.

Юр'єв В.Я.

Вавилов М.І.

Запитання 7

Вчений, що першим у світі отримав плідні міжродові гібриди рослин завдяки штучній поліплоїдії:

варіанти відповідей

Мічурін І.В.

Карпеченко Г.Д.

Юр'єв В.Я.

Вавилов М.І.

Запитання 8

Однорідні групи рослин з господарсько цінними ознаками, створені людиною:

варіанти відповідей

клон

порода

сорт

штам

Запитання 9

Центр походження картоплі

варіанти відповідей

Південноамериканський

Південно-азійський тропічний

Середземноморський

Запитання 10

Метод, що широко використовується в селекції рослин та мікроорганізмів і дозволяє штучно отримувати мутації

варіанти відповідей

генна інженерія

біотехнологія

мутагенез

Запитання 11

Гетерозис може спостерігатися в наслідок схрещювання особин:

варіанти відповідей

споріднених

міжпородних

міжсортових

одного сорту або породи

Запитання 12

Соматичні мутації можуть успадковуватись:

варіанти відповідей

у рослин

у ссавців

не успадковуються

при вегетативному розмноженні

Запитання 13

Використання організмів чи біологічних процесів для отримання продуктів, потрібних людині, та наукове маніпулювання організмами, зокрема на молекулярно-генетичному рівні

варіанти відповідей

генна інженерія

селекція

біотехнологія

клітинна інженерія

Запитання 14

Сукупність методів і підходів, які використовують для конструювання клітин нового типу

варіанти відповідей

генна інженерія

селекція

біотехнологія

клітинна інженерія

Запитання 15

Здатність однієї клітини багатоклітинного організму внаслідок поділу давати початок новому організму

варіанти відповідей

регенерація

розмноження

тотипотентність

клонування

Запитання 16

Предок сучасного коня:

варіанти відповідей

тарпан

тур

архар

чубук

Запитання 17

У результаті схрещювання білуги зі стерляддю селекціонери вивили організм:

варіанти відповідей

мул

сарлик

хайнак

бістер

Запитання 18

Продукти, які виготовляють за допомогою дріжджів:

варіанти відповідей

сир

хліб

спирт

оцет

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест