30 вересня о 18:00Вебінар: Використання нестандартних завдань у навчанні природничих дисциплін

Узагальнююче тестування з розділу " Україна. Європа. Світ."

Додано: 17 травня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 343 рази
27 запитань
Запитання 1

Фінансово-економічною сутністю глобалізації є...

варіанти відповідей

створення системи міжнародних грошових знаків

виокремлення регіональних ринків в окрему підсистему

посилення міжнародного поділу праці

формування єдиного ринку збуту товарів та послуг

Запитання 2

Маастрихтський договір був укладений з метою створення...

варіанти відповідей

Організації Північноатланичного договору

Європейської економічної спільноти

Європейського Союзу

ЮНЕСКО

Запитання 3

Петро Нестерчук, громадянин України, з 2009 року постійно проживає у Франції на законних підставах. Для французького суспільства він є...

варіанти відповідей

емігрантом

тимчасово переміщеною особою

біженцем

іммігрантом

Запитання 4

Основоположним принципом співпраці в рамках ООН є...

варіанти відповідей

право відстоювання інтересів будь-яким способом

вирішення міжнародних суперечностей мирним шляхом

встановлення чітких правил ведення війни

розв'язання конфліктних ситуацій без залучення третьої сторони

Запитання 5

Оберіть правильне твердження

варіанти відповідей

глобалізація має виключно позитивний вплив на економіки окремих держав

культурна глобалізація є процесом суперечливим, що має як позитивні так і негативні сторони

антиглобалісти вимагають припинення діяльності міжнародних організацій

в Україні на рівні законодавства заборонено антиглобалістські рухи

Запитання 6

Взаємне зближення господарських структур держав через переплетення виробничо-економічних,фінансових, трудових та інших зв'язків називається

варіанти відповідей

політичною інтеграцією

монетарною інтеграцією

економічною інтеграцією

фінансовим союзом

Запитання 7

Основоположним принципом Гельсінського заключного акта є...

варіанти відповідей

спільність боротьби держав-підписантів із зовнішнім ворогом

спільна боротьба спрямована на подолання бідності у світі

гарантування державами-підписантами дотримання прав і свобод людини

захист довкілля

Запитання 8

Міжнародне гуманітарне право функціонує з метою

варіанти відповідей

запобігання військовим конфліктам

захисту жертв збройних конфліктів

захисту інтересів третіх сторін у збройних конфліктах

контролю за наданням гуманітарної допомоги

Запитання 9

У 1995 році Україна була прийнята до

варіанти відповідей

Організації Північноатлантичного догвору

Ради Європи

ООН

Європейського Союзу

Запитання 10

Організація, яка об'єднує держави Європи, Центральної Азії та Північної Америки і має на меті співробітництво у сфері безпеки, називається

варіанти відповідей

НАТО

ПАРЕ

ОБСЄ

ГУАМ

Запитання 11

Угода між Україною та Європейським союзом про асоціацію передбачає

варіанти відповідей

політичну асоціацію та економічну інтеграцію

широкомасштабне економічне співробітництво

політичну інтеграцію

запровадження безвізового перетину кордонів

Запитання 12

Кінцевою метою Угоди між Україною та Європейським Союзом про асоціацію є

варіанти відповідей

реформування України на засадах Європейського Союзу

створення єдиного ринку товарів і послуг

входження України до зони євро

членство в Європейському Союзі

Запитання 13

Громадянам України дає змогу вільно перетинати міждержавні кордони держав Європейського Союзу без попереднього звернення до посольств цих держав

варіанти відповідей

внутрішній паспорт

митна свобода

безвізовий режим

Шенгенська угода

Запитання 14

Згідно із засадами зовнішньої політики у відносинах з НАТО Україна

варіанти відповідей

є позаблоковою державою

виконує вимоги відповідно до плану дій щодо членства в НАТО

будує свої відносини з метою набуття членства в цій організації

є повноправним членом цієї організації

Запитання 15

Україна є членом ООН з...

варіанти відповідей

1917 року

1945 року

1991 року

1995 року

Запитання 16

Юрисдикційний орган, що розглядає заяви (скарги) фізичних осіб або груп людей стосовно порушення державами Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, називається

варіанти відповідей

Гаазький трибунал

Міжнародний арбітраж

Європейський суд з прав людини

Парламентська асамблея Ради Європи

Запитання 17

Організація, що розробляє правові норми міжнародної торгівлі та здійснює контроль за їх дотриманням, називається

варіанти відповідей

СОТ

МОП

МОК

МВФ

Запитання 18

Політику Європейського Союзу як продовження європейської політики сусідства, що має на меті зміцнення відносин зі східними сусідами, називають

варіанти відповідей

Східним партнерством

Шенгенською зоною

безвізовим режимом

міжрегіональною співпрацею держав Східної Європи

Запитання 19

Учинювані бойовиками та військовими Російської Федерації порушення на Сході України виявляє

варіанти відповідей

спостережна рада НАТО

спеціальний представник ЮНІСЕФ

спеціальна моніторінгова місія ОБСЄ

постійний представник Ради Європи

Запитання 20

У 2008 році Україна була прийнята до:

варіанти відповідей

Організації Північноатлантичного договору

  Ради Європи

 Світової організації торгівлі

 НАТО

Запитання 21

Назвіть найбільш успішний інтеграційний проект у світі:

варіанти відповідей

СРСР 

СНД

 ЄС

АНЗЮС

Запитання 22

Назвіть термін, що означає добровільне об'єднання окремих частин в єдине ціле:

варіанти відповідей

централізація

  інтеграція

 інкорпорація

  цивілізація

Запитання 23

До глобальних проблем людства належать:

варіанти відповідей

забруднення повітря

  збільшення цін

заборона тютюнопаління у громадських місцях

 кліматичні зміни

Запитання 24

Оберіть прапор Європейського Союзу:

варіанти відповідей
Запитання 25

Україна не є членом:

варіанти відповідей

ВООЗ

ООН

ЛАД

СОТ

Запитання 26

Вкажіть принципи міжнародного права.

(3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

Співробітництво держав

Рівноправ’я та самовизначення народів

 Можливість зміни та корекції державних кордонів

Можливість втручання у внутрішні справи

Можливість застосування сили або загрози силою у особливих випадках

Суверенна рівність держав

Розв’язання міжнародних суперечок воєнним та мирним способом

Запитання 27

У 1995 році Україна була прийнята до:

варіанти відповідей

 Європейського Союзу

Ради Європи

Організації Об′єднаних Націй

Світової організації торгівлі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест