Узагальнюючий тест "Цифрове мистецтво та творчість"

Додано: 10 жовтня 2022
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 158 разів
25 запитань
Запитання 1

Цифрове мистецтво - це ...

варіанти відповідей

мистецтво відображення сущого у вигляді різних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура).


напрям в медіамистецтві, твори якого створюються і представляються за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних або медіа технологій, результатом якого є художні твори в цифровій формі.


галузь людської культури, в якій за допомогою знаків через конкретні о́брази світу виражаються його узагальнені сенси


Запитання 2

До інтерактивних творів належать: 

варіанти відповідей

сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства; різновид мистецтва слова, який описує дійсність художніми образами

твори живопису, скульптури, графіки, декоративно-прикладного і народного мистецтва, що зображують тварин

веб-ресурси, мультимедійні підручники, мультимедійні презентації, комп’ютерні ігри, інтерактивні галереї, музичні твори

Запитання 3

Дизайн - це ...

варіанти відповідей

це творча діяльність із проектування естетичних властивостей предметів і середовища, в якому живе людина. 

це фахівець, що відповідає за функціональний та естетичний рівень предметів та композицій із них, створюючи певне середовище. 


мистецтво зображення певного предмета, візерунка, портрета або явища на площині різноманітними художніми техніками. 


Запитання 4

Промисловий дизайн - це ...

варіанти відповідей

галузь дизайну, спрямована на інтер'єр приміщень з метою забезпечити зручність і естетично приємну взаємодію середовища з людьми. 

сфера проектної діяльності, яка займається художнім проектуванням елементів предметного наповнення середовища проживання людини, створені засобами індустріального виробництва. 

проектування освітлення для забезпечення комфорту, естетичного зорового сприйняття, енергоефективності.

акваріум, тераріум, флораріум; фонтани, водоспади, ставочки, композиції з натурального і штучного каменю, зимові сади й настінні садочки, куточки з рослинами, флористичні композиції.

Запитання 5

Біодизайн - це ...

варіанти відповідей

галузь дизайну, спрямована на інтер'єр приміщень з метою забезпечити зручність і естетично приємну взаємодію середовища з людьми.

сфера проектної діяльності, яка займається художнім проектуванням елементів предметного наповнення середовища проживання людини, створені засобами індустріального виробництва. 

проектування освітлення для забезпечення комфорту, естетичного зорового сприйняття, енергоефективності.

акваріум, тераріум, флораріум; фонтани, водоспади, ставочки, композиції з натурального і штучного каменю, зимові сади й настінні садочки, куточки з рослинами, флористичні композиції.

Запитання 6

Дизайн інтер’єру - це ...

варіанти відповідей

галузь дизайну, спрямована на інтер'єр приміщень з метою забезпечити зручність і естетично приємну взаємодію середовища з людьми

сфера проектної діяльності, яка займається художнім проектуванням елементів предметного наповнення середовища проживання людини, створені засобами індустріального виробництва. 

проектування освітлення для забезпечення комфорту, естетичного зорового сприйняття, енергоефективності.

акваріум, тераріум, флораріум; фонтани, водоспади, ставочки, композиції з натурального і штучного каменю, зимові сади й настінні садочки, куточки з рослинами, флористичні композиції.

Запитання 7

Програмування - це ...

варіанти відповідей

це є як написання коду, так і спосіб думати, як зробити щось нове та унікальне, а також обійти деякі обмеження існуючих програмних засобів. 

розділ інформатики, метод опису систем або процесів шляхом створення алгоритмів їх функціонування.

сукупність організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної комп'ютерної та мережевої техніки.

Запитання 8

Скетчінг - це ...

варіанти відповідей

процес перетворення фактів, інформації, емоцій тощо на цілісне й упорядковане знання.

це спосіб мислити. Він ефективний і схожий на гру. Основна мета - оцінити велику кількість ідей за короткий проміжок часу. 

психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.

Запитання 9

Класифікація мов програмування за принципом програмування:

варіанти відповідей

Процедурні • Непроцедурні • Об'єктно-орієнтовані 

Універсальні • Спеціалізовані 

Низького рівня • Високого рівня

Запитання 10

Модуль - це ...

варіанти відповідей

послідовність правил і операцій для вирішення певної задачі.

послідовність інструкцій, написаних мовою програмування, яка реалізує алгоритм вирішення задачі.

готовий фрагмент програмного коду, який може бути приєднаний до нових проєктів, що спрощує та пришвидшує їх створення

Запитання 11

Для чого призначено програму-компілятор (програму-інтерпретатор)?

варіанти відповідей

перетворює (компілює) вихідний код, написаний певною мовою програмування, на семантично еквівалентний код в іншій мові програмування, який зазвичай необхідний для виконання програми машиною, наприклад, комп'ютером.

Для перегляду файлів, тек, периферійних пристроїв. 

Ця програма почергово аналізує команди проєкту на наявність синтаксичних помилок.

Запитання 12

Що називається мовою програмування?

варіанти відповідей

вказівка, яку слід виконувати 

штучна мова для розробки прогграм, які виконуються на комп'ютері

інcтрукція, що забезпечує виконання алгоритму на комп'ютері

програмні засоби, для автоматизації процесу підготовки та виконання програм користувачем

Запитання 13

Хто першим написав комп'ютерну програму?

варіанти відповідей

Ада Лавлейс 

Гвідо ван Россум


Чарльз Беббідж


Блез Паскаль

Запитання 14

Виберіть складові мови програмування

варіанти відповідей

Алфавіт, синтаксис, семантика

Алфавіт, орфографія. синтаксис

Синтаксис, алгоритм, алфавіт


Семантика, синтаксис, орфографія

Запитання 15

Набір символів, із яких утворюються команди програми називають

варіанти відповідей

семантикою

синтаксисом

алфавітом

компілятором

Запитання 16

Що називають командою?

варіанти відповідей

послідовність інструкцій, що забезпечує реалізацію на ком'пютері конкретного алгоритму.


штучна мова, створена для розробки програм

вказівка, що визначає яку дію слід виконати.

Запитання 17

Мова програмування Python створена в 

варіанти відповідей


1999 році

 1909 році


1990 році

1991 році

Запитання 18

Середовище програмування на Python називається:

варіанти відповідей

Python IDOL


Python IDEY

Python IDLE

Запитання 19

Виконавець команд Python називається:

варіанти відповідей

Модулятором


Компілятором


Інтерпретатором

Запитання 20

Команда print означає

варіанти відповідей

Друкувати


Виведення

Введення

Запитання 21

Файли Пайтон мають розширення:

варіанти відповідей

 Vy

 Вy

Запитання 22

В мові програмування Python символ це

варіанти відповідей

 Оператор порівняння

 Коментар

Оператор присвоєння

Запитання 23

Яким символом позначається коментар

варіанти відповідей

%

#

 *

 /

Запитання 24

Результатом виведення print(2*5*10) буде

варіанти відповідей

10


100

 2*5*10

1000

Запитання 25

Основне завдання коментарів - це...

варіанти відповідей

Надавати естетичного вигляду коду

 Тестувати програму

Пояснити, що і як має робити код

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест