Валентність

Додано: 26 листопада 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 4 рази
12 запитань
Запитання 1

Вказати валентність Феруму у даній сполуці: Fe2O3

варіанти відповідей

I

II

III

IV

Запитання 2

Укажіть валентності, які проявляють Гідроген і Цинк у сполуках відповідно

варіанти відповідей

І, І

ІІ, І

І, ІІ

ІІ, ІІ

Запитання 3

Виберіть символи хімічних елементів, які проявляють постійну валентність

А - O

Б - S

В - Mn

Г - H

Д - Na

варіанти відповідей

а, б, в

б, г, д

а, г, д

б, в, д

Запитання 4

Укажіть рядок елементів, які проявляють постійну валентність

варіанти відповідей

Cu, O, H, Fe

Na, O, H, S

Si, N, F, Ca

Ca, H, F, O

Запитання 5

Валентність - це властивість атома...

варіанти відповідей

сполучатись з певним числом інших атомів

взаємодіяти з іншими атомами

заміщувати інші атоми у складних сполуках

Запитання 6

Валентність Нітрогену в NO2 дорівнює

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

ІV

Запитання 7

Валентність Сульфуру в Li2S дорівнює

варіанти відповідей

IV

III

II

I

Запитання 8

Валентність Хлору в Cl2O7 дорівнює

варіанти відповідей

ІІІ

І

VІІ

V

Запитання 9

Відносна молекулярна маса води

варіанти відповідей

16

17

18

2

Запитання 10

У якому оксиді масова частка Оксигену є найбільшою?

варіанти відповідей

NO2

N2O

NO

N2O5

Запитання 11

Позначте елемент, що виявляє змінну валентність

варіанти відповідей

O

N

Mg

Al

Запитання 12

Обчисліть масові частки елементів у сполуці NH3 та оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

N- 17,6%; H- 82,4%

N- 82,4%; H- 17,6%

N- 52,2%; H- 47,8%

N- 12%; H- 88%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест