Вектор. Рівні вектори. Колінеарні вектори. Координати вектора

Додано: 16 листопада 2021
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 200 разів
17 запитань
Запитання 1

Вектор - це...  

варіанти відповідей

пряма

напрямлений відрізок

відрізок

промінь

Запитання 2

Модуль вектора-це...

варіанти відповідей

довжина відрізка, що зображує вектор

модуль координат

довжина відрізка

точки початку і кінця

Запитання 3

Нульовий вектор- ...  

варіанти відповідей

не можна зобразити

абсолютна величина дорівнює нулю

початок вектора збігається з кінцем

модуль дорівнює 1

Запитання 4

Рівні вектори...

варіанти відповідей

лежать на одній прямій

мають рівні відповідні координати

лежать на паралельних прямих

протилежний напрям і однаковий модуль

співнапрямлені вектори з рівними модулями

Запитання 5

Колінеарні вектори...  

варіанти відповідей

лежать на одній прямій

 лежать на одній прямій або на паралельних прямих

 лежать на відрізках

лежать на прямих, що перетинаються

однаково напрямлені вектори

протилежно напрямлені вектори

однаково напрямлені або протилежно напрямлені вектори

Запитання 6

Серед зображених на рисунку векторів вказати рівні.

 

варіанти відповідей

 ̅b і ̅c

  ̅b і ̅a

  ̅b і ̅d

 ̅a і ̅c

Запитання 7

Серед зображених на рисунку векторів вказати протилежні.

варіанти відповідей

 ̅b і ̅c

  ̅b і ̅a

  ̅b і ̅d

  ̅a і ̅c

Запитання 8

Укажіть неправильне твердження 

варіанти відповідей

Одиничний вектор - вектор, довжина якого дорівнює 1

Нульовий вектор - вектор, початок і кінець якого збігаються

Вектори, які мають однакові довжини, але протилежно напрямлені - протилежні

протилежні вектори - це протилежно напрямлені вектори

Запитання 9

Оберіть вірне твердження

варіанти відповідей

а̅ і  ̅b протилежні

а̅ і с̅ колінеарні

а̅ і  ̅b протилежно напрямлені

а̅ і с̅ однаково напрямлені (співнапрямлені)

 ̅b і с̅ протилежно напрямлені

 ̅b і с̅ протилежні

а̅ і с̅ рівні

 ̅b і с̅ колінеарні

Запитання 10

 На якому малюнку вектори рівні

варіанти відповідей
Запитання 11

На якому малюнку зображено протилежні вектори

варіанти відповідей
Запитання 12

 Як називаються два ненульові вектори, які мають рівні модулі і є співнапрямленими?

варіанти відповідей

колінеарними

компланарними

рівними

співнапрямленими

Запитання 13

Як називаються два ненульові вектори, які лежать на паралельних прямих або на одній прямій?

варіанти відповідей

 рівні

співнапрямлені

 колінеарні

протилежнонапрямлені

Запитання 14

Яка з наведених величин є векторною? 

варіанти відповідей

 маса

об'єм

швидкість

час

сила

Запитання 15

Якщо початок і кінець вектора одна й та сама точка, він називається...

варіанти відповідей

колінеарним

перпендикулярним

рівним

нульовим

одиничним

Запитання 16

На рисунку дано паралелограм АВСD. Укажіть вектор, що дорівнює вектору C̅B̅

варіанти відповідей

A̅D̅

D̅A̅

B̅C̅

C̅D̅

Запитання 17

Чотирикутник ABCD є прямокутником. Укажіть правильну рівність.

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест