Вектори. Модуль і напрям вектора. Колінеарні вектори. Рівність векторів. Координати вектора.

16 запитань
Запитання 1

Знайти координати вектора BA, якщо A(-5;7), B(3; -4):

варіанти відповідей

 (-2;11)

( - 8; 11)

(11; - 8)

(11; - 2)

Запитання 2

Знайдіть координати вектора АВ(х, у), якщо А(–1; 2), В(0; 1).

варіанти відповідей

 (–1; 1)

 (1; –1)

(–2; 2)

 (2; –2)

Запитання 3

Вектор - це...  

варіанти відповідей

пряма

напрямлений відрізок

відрізок

промінь

Запитання 4

Модуль вектора-це...

варіанти відповідей

довжина відрізка, що зображує вектор

модуль координат

довжина відрізка

точки початку і кінця

Запитання 5

Нульовий вектор- ...  

варіанти відповідей

не можна зобразити

абсолютна величина дорівнює нулю

початок вектора збігається з кінцем

модуль дорівнює 1

Запитання 6

Серед зображених на рисунку векторів вказати рівні

варіанти відповідей

 ̅b і ̅c

  ̅a і ̅c

  ̅b і ̅d

Запитання 7

Знайди координати вектора А̅В

 

   

  

  

варіанти відповідей

(4;−3)

(−4;3)

(3;−4)

(−3;4)

Запитання 8

Знайдіть модуль вектора а(4; -3).

варіанти відповідей

1

5

7

√5

Запитання 9

Знайдіть модуль вектора АВ, якщо А(7; 1), В(3; 4)

варіанти відповідей

4

3

5

12

Запитання 10

На якому малюнку зображено співнапрямлені вектори?

варіанти відповідей
Запитання 11

Колінеарними називають два ненульових вектори, які

варіанти відповідей

протилежно напрямлені

лежать на одній прямій або на паралельних прямих

лежать на одній прямій

однаково напрямлені

Запитання 12

Два вектори називають рівними, якщо

варіанти відповідей

їх довжини рівні

вони співнапрямленні і їх модулі рівні

вони співнапрямленні

вони ненульові

Запитання 13

Знайдіть абсолютну величину вектора  а(-7;-3)

варіанти відповідей

58

√58

√40

40

Запитання 14

На якому малюнку правильно виконано дію додавання векторів:

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 15

На якому малюнку правильно виконано дію віднімання векторів:

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 16

Знайдіть скалярний добуток вектора a (-3;2) на вектор b (6;-3).

 

варіанти відповідей

28

-24

-18

16

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест