Вектори на площині

Додано: 21 березня 2022
Предмет: Геометрія, 9 клас
Копія з тесту: Вектори на площині
13 запитань
Запитання 1

Вектор, у якого початок і кінець - одна і та сама точка, називають

варіанти відповідей

Нульовий вектор

Одиничний вектор

Вектор-орт

Точковий вектор

Запитання 2

Якщо два ненульові вектори лежать на паралельних прямих, то їх називають

варіанти відповідей

Колінеарними

Компланарними

Співнапрямленими

Рівними

Запитання 3

Якщо два ненульові вектори лежать співнапрямлені та мають рівні модулі, то їх називають

варіанти відповідей

Рівними

Колінеарними

Компланарними

Перпендикулярними

Запитання 4

Початком вектора MF є точка

варіанти відповідей

M

F

E

Запитання 5

Виберіть формулу для знаходження координат вектора

варіанти відповідей
Запитання 6

Виберіть формулу для обчислення модуля вектора

варіанти відповідей
Запитання 7

Виберіть правильну рівність

варіанти відповідей
Запитання 8

Якщо два ненульві вектори мають однакові модулі і є протилежно напрямленими, то їх називають

варіанти відповідей

Протилежними

Рівними

Перпендикулярними

Запитання 9

Якщо скалярний добуток двох ненульових векторів дорівнює нулю, то ці вектори

варіанти відповідей

паралельні

перпендикулярні

перетинаються під кутом 30о

Запитання 10

Скалярним добутком двох векторів називають

варіанти відповідей

добуток їх модулів і косинуса кута між ними

добуток їх модулів і синуса кута між ними

частку їх модулів і косинуса кута між ними

Запитання 11

Відстань між початком і кінцем вектора називають...

варіанти відповідей

модулем

абсолютною величиною

напрямом

Запитання 12

Якщо вектори колінеарні,то їх відповідні координати...

варіанти відповідей

рівні

пропорційні

мають протилежні знаки

Запитання 13

Сумою векторів є...

варіанти відповідей

число

вектор

координати

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест