Вектори у просторі

Додано: 16 грудня 2020
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
7 запитань
Запитання 1

Із точки А до площини α проведено похилу АВ. Знайдіть проекцію цієї похилої на площину α, якщо АВ = 26 см, а точка А віддалена від цієї площини на 10 см.

варіанти відповідей

2√194

24

26

6√2

Запитання 2

Знайдіть площу проекції многокутника на деяку площину, якщо площа многокутника дорівнює 8√3 см2, а кут між плошиною многокутника та площиною проекції дорівнює 300.

варіанти відповідей

4√3 см2

16 см2

12 см2

16√3 см2

Запитання 3

На рисунку точка А середина відрізка РК, АВ ∥ СD, BC ∥ AD, BC ∥ PM, CD ∥ NK. Знайдіть РМ і NK, якщо СD=16см, ВС=8см.

варіанти відповідей

8см і 16 см

16см і 4см

8см і 32см

16см і 32см

Запитання 4

Прямі ,bпопарно перетинаються. Скільки різних площин можна провести через ці прямі?

варіанти відповідей

жодної

одну

дві

безліч

визначити не можливо

Запитання 5

Якій із плошин належить точка Р?

(див. малюнок)

варіанти відповідей

АВD

ADC

BDC

Не належить жодній із зображених площин

Запитання 6

У просторі дано дві мимобіжних прямих a і b і точку А, що не належить їм. Скільки існує площин, які проходять через точку А і паралельні прямим a і b?

варіанти відповідей

одна

жодної

дві

безліч

Запитання 7

Трапеції ABCD і ABC1D1 (АВ-основа трапецій) лежать у різних площинах. Точки М, N, K, P - середини відрізків AD, СВ, AD1, ВС1 відповідно. Яке взаємне розміщення прямих МN і РК?

варіанти відповідей

перетинаються

паралельні

перпендикулярні

мимобіжні

вмзначити не можливо

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест