Графіка

Додано: 21 вересня 2020
Предмет: Інформатика, 11 клас
Копія з тесту: Векторна графіка
18 запитань
Запитання 1

Які види комп’ютерної графіки ви знаєте?


варіанти відповідей

растрові, фрактальні

векторні, растрові, двовимірні

растрові, векторні, фрактальні,

тривимірні

Запитання 2

Комп’ютерна графіка – це…


варіанти відповідей

це розділ програмування, що вивчає засоби обробки зображень за допомогою програмно-апаратних обчислювальних комплексів

це наука, що вивчає засоби обробки зображень за допомогою програмно-апаратних обчислювальних комплексів

це наука, що вивчає методи і засоби створення та обробки зображень за допомогою програмно-апаратних обчислювальних комплексів

Запитання 3

Графічним редактором називається програма, призначена для …


варіанти відповідей

роботи з графічним зображенням

редагування виду і накреслення

побудови діаграм

створення графічного образу тексту

Запитання 4

Що називають векторним зображенням?

варіанти відповідей

Зображення, що являє собою набір пікселів, кожний із яких має певний колір.

Зображення, що складається з графічних примітивів - геометричних об’єктів (ліній, кіл, кривих тощо).

Зображення, що отримується під час зйомки фото- і відеокамерою або сканування

Запитання 5

Яке з перелічених розширень файлів не відносяться до графічних форматів?

варіанти відповідей

bmp

pptx

 jpeg

 png

Запитання 6

Виберіть формати файлів векторної графіки: (декілька відповідей)

варіанти відповідей

JPEG

PDF

GIF

CDR

Запитання 7

Векторне зображення описується...

варіанти відповідей

математичними формулами

складається з геометричних фігур


геометричними формулами

математичними формулами і складається з геометричних примітивів

Запитання 8

Залежно від способу формування зображень комп'ютерну графіку прийнято поділяти на 

варіанти відповідей

растрову

  векторну;

тривимірну

фрактальну

наукову

чорно-білу

Запитання 9

Зміна масштабу без втрати якості і практично без збільшення розмірів вихідного файлу;

максимальна точність побудованого зображення (координати точок, між якими можуть бути проведені криві, можуть мати точність до сотих доль мікрона);

файл з цим зображенням має набагато менший розмір порівняно з іншим зображенням;

малюнок має високу якість при друкуванні, особливо це добре помітно при високоякісному друці;

можливість редагування всіх частин зображення. ЦЕ все переваги якого зображення ?


варіанти відповідей

растрового

векторного

тривимірного

фрактального

Запитання 10

Що є базовим елементом у векторній графіці?

варіанти відповідей

 еліпс;

лінія;

піксель;

квадрат

Запитання 11

Оберіть формати файлів векторної графіки:

варіанти відповідей

CDR

HIT

PDF

WMF

SVG

FH 

Запитання 12

Оберіть векторні графічні редактори:

варіанти відповідей

CorelDRAW

Adobe Photoshop

 Inkscape

Компас

Paint

Запитання 13

Оберіть растрові графічні редактори:

варіанти відповідей

Paint

Adobe Photoshop

CorelDraw

Adobe Illustrator

Adobe Flash

Запитання 14

Деформація зображення при зміні розміру малюнку – один з недоліків …

варіанти відповідей

векторної графіки

растрової графіки

Запитання 15

Комп’ютерна графіка – це розділ інформатики, у якому вивчаються...

варіанти відповідей

методи створення мультиплікацій

методи створення комп'ютерних моделей

методи створення ігор

методи створення зображень

Запитання 16

Зображення, що складається з набору примітивів - це приклад...

варіанти відповідей

растрової графіки

векторної графіки

Запитання 17

Зображення, що складається з пікселів - це приклад...

варіанти відповідей

растрової графіки

векторної графіки

Запитання 18

Чи є серед наведених тверджень правильне?

варіанти відповідей

 Якість векторних зображень погіршується під час масштабування, деформування, поворотів

 Зображення, що отримується під час зйомки фото- і відеокамерою або сканування є векторним

Розмір файлів векторних зображень залежить від розміру малюнка та глибини кольорів


Векторні зображення легко масштабуються та деформуються без втрати якості малюнків

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест