Відбивання та заломлення світла.

Додано: 7 листопада 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
13 запитань
Запитання 1

Як поширюється світло в однорідному середовищі?

варіанти відповідей

Розбіжно

Прямолінійно

Вздовж дуги

Заломлюється

Запитання 2

На якому з малюнків кут падіння позначений правильно?

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 3

Які явища відбуваються під час переходу світла з одного середовища в інше?

варіанти відповідей

Віддзеркалення

Переломлення

Відбивання

Заломлення

Викривлення

Запитання 4

Чому дорівнює кут падіння променя на плоске дзеркало, якщо кут відбивання дорівнює 50*?

варіанти відповідей

50

25

100

40

Запитання 5

Чому дорівнює кут падіння променя на межу двох середовищ, якщо кут між падаючим променем і відбитим дорівнює 40*?

варіанти відповідей

40

50

20

80

Запитання 6

На якому з малюнків кут відбивання позначений правильно?

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 7

Зміна напрямку поширення світла на межі поділу двох середовищ називаеться:

варіанти відповідей

заломленням

віддзеркаленням

переломленням

розповсюдженням

Запитання 8

Який із променів, зображених на малюнку, буде заломленим?

варіанти відповідей

АО

ОВ

ОС

ОК

Запитання 9

Який закон описує ця формула?

варіанти відповідей

Перший закон відбивання світла

Другий закон відбивання світла

Перший закон заломлення світла

Другий закон заломлення світла

Запитання 10

У чому причина заломлення світла?

варіанти відповідей

Середовище не пропускає світловий промінь

Середовище тисне на світловий промінь, та чинить опір

Світловий промінь втрачає свою енергію

Зміна швидкості його поширення в разі переходу з одного середовища в інше

Запитання 11

Яке фізичне явище застосовують в оптичній техниці?

варіанти відповідей

Заломлення світла на межі двох середовищ

Повне внутрішнє відбивання світла

Світлопровідність

Волоконність світла

Запитання 12

Виберіть всі правильні твердження.

варіанти відповідей

КО - перпендикуляр до межі поділу двох середовищ

ВО - падаючий промінь

АО - падаючий промінь

АО - заломлений промінь

ОС - відбитий промінь

Запитання 13

На якому з малюнків падаючий промінь знаходиться в середовищі з меньшою оптичною густиною?

варіанти відповідей

1

2

3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест