Види комп'ютерної графіки

Додано: 3 жовтня 2023
Предмет: Інформатика, 11 клас
24 запитання
Запитання 1

Які є види комп'ютерної графіки?


варіанти відповідей

растрова

векторна

кольорова

фрактальна

поліграфічна

Запитання 2

Піксель є основою …    

варіанти відповідей

растрової графіки

векторної графіки

фрактальної графіки

тривимірної графіки

Запитання 3

При зміні розмірів векторної графіки його якість …


варіанти відповідей

при зменшенні погіршується, а при збільшенні залишається незмінною

при зменшенні залишається незмінною, а при збільшенні погіршується

якість погіршується при збільшенні і зменшенні

якість залишається незмінною

Запитання 4

 Недоліки тривимірної графіки


варіанти відповідей

малий розмір збереженого файлу

не можливо подивитися об'єкт на екрані, тільки при роздруку

необхідність значних ресурсів ПК для роботи з даною графікою

Запитання 5

Піксель на екрані кольорового дисплея являє собою …

варіанти відповідей

сукупність трьох зерен люмінофору

зерно люмінофору

електронний промінь

сукупність 16 зерен люмінофору

Запитання 6

Основним об'єктом комп'ютерної графіки є ...

варіанти відповідей

текст

графічне зображення

слайд

символ

Запитання 7

 У якому виді графіки при масштабуванні погіршується якість зображення? 

варіанти відповідей

Векторна

Фрактальна

Растрова

Тривимірна

Запитання 8

Мінімальним об'єктом, який використовують у векторному графічному редакторі, є ...   

варіанти відповідей

піксель

прямокутник , коло і т.д.

палітра кольорів

Запитання 9

Яке графічне зображення складається з графічних примітивів? 

варіанти відповідей

Векторне

Тривимірне

Растрове

Запитання 10

Оберіть правильне означення поняття комп’ютерна графіка 


варіанти відповідей

Комп’ютерна графіка – це сукупність методів, прийомів та способи створення текстових документів за допомогою комп’ютерної техніки

Комп’ютерна графіка – це сукупність методів, прийомів і засобів створення та опрацювання графічних зображень за допомогою комп'ютера

Запитання 11

Визначте тип зображення

варіанти відповідей

растрове

векторне

фрактальне

тривимірне

Запитання 12

Визначте тип зображення:

варіанти відповідей

растрове

векторне

фрактальне

тривимірне

Запитання 13

Переваги растрових зображень?

варіанти відповідей

 Добре відтворюють напівтіні

Реалістичність зображення

Плавні переходи між кольорами

Малий розмір зображення

Запитання 14

Недолік растрової графіки?

варіанти відповідей

Неприродність малюнка

Великі за обсягом файли для зберігання растрових зображень

Погано відтворюють напівтіні

Втрата якості зображення при збільшенні або зменшенні його розміру

Запитання 15

Комп’ютерна графіка - це ...

варіанти відповідей

 розділ інформатики, який вивчає технології опрацювання графічних зображень за допомогою комп’ютерної техніки

розділ інформатики, який займається комерційним створення графічних зображень на комп’ютері

розділ інформатики, який вивчає процес створення зображень на технічних пристроях

розділ інформатики, який визначає найбільш перспективні програмні засоби для створення зображень

Запитання 16

 Що можна віднести до пристроїв введення графічної інформації?

варіанти відповідей

сканер

фотоаппарат

клавіатура

джойстик

цифрова камера

Запитання 17

Розділ інформатики, який вивчає методи і засоби створення та опрацювання графічних зображень із використанням комп'ютерних технологій називається...

варіанти відповідей

графічний дизайн

комп'ютерна графіка

растрова графіка

анімація

Запитання 18

Для виготовлення ескізів, технічних рисунків, креслень, схем, створення рекламних проектів використовується ...

варіанти відповідей

векторна графіка

растрова графіка

фрактальна графіка

Запитання 19

Графіка, яка базується на автоматичній генерації зображень шляхом математичних розрахунків і в основу якої покладено принцип самоподібності, називається ...

варіанти відповідей

растровою

фрактальною

векторною

3D-графікою

Запитання 20

Оберіть сфери застосування комп`ютерної графіки

варіанти відповідей

в науці й техніці

в медицині й освіті

в рекламному бізнесі

в індустрії кіно та розваг

Запитання 21

Визначте тип зображення:

варіанти відповідей

растрове

векторне

фрактальне

тривимірне

Запитання 22

Відмітьте правильне твердження

варіанти відповідей

Якість векторних зображень погіршується під час масштабування, деформування, поворотів

Зображення, що отримується під час зйомки фото- і відеокамерою або сканування є векторним

Розмір файлів векторних зображень залежить від розміру малюнка та глибини кольорів

Векторні зображення легко масштабуються та деформуються без втрати якості малюнків

Запитання 23

Створення не плоского зображення об’єкта, а його об’ємної моделі є завданням:

варіанти відповідей

растрової графіки

тривимірної графіки

векторної графіки

фрактальної графіки

Запитання 24

Визначте тип зображення:

варіанти відповідей

растрове

векторне

фрактальне

тривимірне

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест