Організаційно-правові форми підприємств

Додано: 21 березня 2022
Предмет: Технології, 11 клас
Тест виконано: 47 разів
12 запитань
Запитання 1

Статутний суб'єкт, що має право юридичної особи і здійснює виробничу, наукову і комерційну діяльність з метою одержання прибутків це:   

           


варіанти відповідей

підприємництво,

 підприємство,

одноосібне володіння,

товариство,


Запитання 2

Підприємство, яке засноване на власності відповідної територіальної громади, називається...

варіанти відповідей

колективним

комунальним

кооперативним

казенним

Запитання 3

Підприємство, майно якого є власністю трудового колективу, кооперативу, іншого статутного товариства, суспільної чи релігійної організації, це...

варіанти відповідей

сімейне підприємство

приватне підприємство

орендне підприємство

колективне підприємство

Запитання 4

Форма організації бізнесу, яка є продовженням розвитку одноосібного володіння:


варіанти відповідей

товариство,

корпорація,

повне товариство.

Запитання 5

Підприємство, яке утворене на основі згоди декількох юридичних осіб, шляхом об'єднання фінансових, матеріальних ресурсів:варіанти відповідей

товариство,

корпорація,

одноосібне володіння.

Запитання 6

До головних напрямків діяльності підприємства відносяться...

варіанти відповідей

економічна діяльність

вивчення ринку товарів

соціальна діяльність

мінімалізація податкових платежів

Запитання 7

Які з нижченаведених заходів не відносяться до заходів, що складають економічну діяльність підприємства?

варіанти відповідей

ціноутворення

фінансова діяльність

ресурсне забезпечення виробництва

технологічна та конструкторська підготовка виробництва

Запитання 8

Обґрунтування обсягу виготовлення продукції певної номенклатури та асортименту відповідно до потреб ринку належить до...

варіанти відповідей

інноваційної діяльності підприємства

соціальної діяльності підприємства

виробничої діяльності підприємства

комерційної діяльності підприємства

Запитання 9

До звичайної діяльності підприємства слід відносити...

варіанти відповідей

будь-яку діяльність підприємства, що забезпечує йому отримання доходу

операції, які спричиняють зміни розміру та складу власного й позикового капіталу

операції, що пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції, які є головною метою створення підприємства та забезпечують основу частку його доходу

Запитання 10

Виконавчим органом в акціонерному товаристві є...

варіанти відповідей

загальні збори акціонерів

правління

рада директорів

генеральний директор

Запитання 11

Недоліки корпоративного підприємства:

варіанти відповідей

більш низький рівень мотивації підприємницької діяльності

низька оперативність у прийнятті управлінських рішень

складність управління у зв'язку із функціональною багатоструктурністю

недостатньо оперативне реагування на зміну ситуації на споживчому ринку

доступність інформації про результати діяльності, яка може бути використана конкурентами

Запитання 12

Характерні риси для командитного товариства:

варіанти відповідей

товариство є суб'єктом права

учасники несуть відповідальність у розмірах своїх внесків у статутний фонд

діяльність товариства припиняється з виходом одного з партнерів

частина партнерів відповідає всім своїм майном, а решта - в межах внесків

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест