23 вересня о 18:00Вебінар: Математика на дотик: формати роботи та ідеї завдань для дітей із порушеннями зору

Види спектрів. Основи спектрального аналізу

Додано: 10 квітня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 330 разів
11 запитань
Запитання 1

 Непереревні спектри дають тіла, що знаходяться...

варіанти відповідей

в газоподібному атомарному стані, в якому атоми практично не взаємодіють

тільки рідкому стані.

в твердому або рідкому стані, а також сильно стиснуті гази в нагрітому стані.

тільки в твердому стані при дуже високих температурах;

Запитання 2

 Для яких тіл характерні смугасті спектри поглинання та випромінювання?

варіанти відповідей

нагрітих твердих тіл.

нагрітих рідин.

нагрітих газів в молекулярному стані.

нагрітих атомарних газів.

Запитання 3

На рисунку подана діаграма енергетичних рівнів атома. Який із зазначених стрілками переходів між енергетичними рівнями супроводжується випроміненням кванта мінімальної частоти? 

варіанти відповідей

а) 1,4,7

б) 4,5

в) 1, 4, 5, 6.


г) 2,3,7

Запитання 4

Яким є спектр розрідженого атомарного водню?

варіанти відповідей

лінійчастий

смугастий

неперервний

лінійчастий, смугастий

Запитання 5

На рисунках подано спектри випромінювання газів А та В і газової суміші Б. Що можна сказати на підставі аналізу цих ділянок спектрів про суміші газів? 

варіанти відповідей

в суміші газ А

в суміші газ Б

в суміші гази А, Б

в суміші - жодних немає

Запитання 6

Спектральний аналіз – це...

варіанти відповідей

метод визначення виду випромінювання (теплового, люмінесцентного і т. д.) по виду спектру

аналіз властивості призми або дифракційної гратки

визначення агрегатного стану речовини за його спектром

метод якісного і кількісного визначення складу речовини за її спектром

Запитання 7

Лінійчастий спектр поглинання - це...

варіанти відповідей

світлі лінії на темному фоні лінійчастого спектру випромінювання

темні лінії на світлому фоні неперервного спектру 

різнокольорові лінії, розділені широкими темними смугами

світлі лінії на темному фоні неперервного спектру випромінювання

Запитання 8

Якщо густину газу збільшувати, то спектральні лінії поступово розширюються і, коли міжмолекулярна взаємодія між частинками (атомами, молекулами, йонами) газу стає суттєвою, лінії зливаються, утворюючи...

Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

...смугастий спектр.

...неперервний спектр.

... лінійчастий спектр.

Запитання 9

Якщо кинути дрібочку кухонної солі в полум’я газового пальника, воно забарвлюється в ..... колір.

варіанти відповідей

...фіолетовий

...червоний

...синій

...жовтий

Запитання 10

Лінії поглинання у спектрах зір дозволяють нам дізнатися про їхні...

Позначте, які з поданих тверджень правильні.

варіанти відповідей

...хімічний склад

... тиск

 ...масу

 ...температуру

 ...швидкість

...густину

Запитання 11

Метод спектрального аналізу широко застосовують у ...

варіанти відповідей

...хімії

...історії

...ядерній фізиці

...астрономії

...біології

...металургії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест