18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

«Відлига» в Україні 1945-1953 рр.»

Додано: 8 червня 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 82 рази
12 запитань
Запитання 1

В якому році помер Сталін?


варіанти відповідей

1964

1856

1986

1953

Запитання 2

Десталінізація це-

варіанти відповідей

процес ліквідації наслідків культу особи Сталіна за часів Хрущова

повернення після війни на батьківщину військовополонених, цивільних полонених, які були направлені на примусові роботи, біженців.

 

 виправдання, відновлення в правах неправильно звинувачених, зганьблених чи засуджених осіб.

Запитання 3

У якому році практику масових репресій у Радянському Союзі було офіційно засуджено як культ особи Й. Сталіна?

 


варіанти відповідей

1956 р.

1947 р.

1972 р.

1965 р.

Запитання 4

Якими рішеннями в галузі сільського господарства політика керівництва УРСР в добу «відлиги» відрізнялася від політики в період післявоєнної відбудови? 

1 Укрупнення колгоспів.

2 Розширення площ посівів кукурудзи.

3 Скорочення розмірів присадибних ділянок колгоспників.

4 Упровадження системи закупівель сільськогосподарської продукції.


варіанти відповідей

1,3,

2,3,

1,4,

2,4

Запитання 5

Що було однією зі складових політики десталінізації (1953—1964 рр.)?

варіанти відповідей

 ліквідація монополії КПРС на владу, передання влади З’їзду народних депутатів


 лібералізація політики держави щодо церкви, розширення мережі церковних громад


 реорганізація партійного апарату та створення національних комуністичних партій ліквідація ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених


Запитання 6

Укажіть портрет видатного вченого в галузі електрозварювання, металургії та технології металів.

варіанти відповідей
Запитання 7

Кого з митців стосується цитований нижче документ?

«Нове покоління митців, які відійшли від шаблонної тематики попередніх часів, не закликали до боротьби за мир, не писали про передовиків колгоспників і робітників заводів, а виходили з того, що "...поезія має бути поезією, а не агітацією у віршованій формі"».

 


варіанти відповідей

А М. Зеров, М. Драй-Хмара, М. Рильський.


 

Б О. Теліга, О. Ольжич, У. Самчук.


В Л. Костенко, І. Драч, В. Симоненко.


Г П. Тичина, В. Сосюра, М. Бажан.

Запитання 8

Про розширення економічної самостійності УРСР наприкінці 1950 — у першій половині 1960-х рр. свідчить


варіанти відповідей

А надання УРСР права залучати іноземні інвестиції в промисловість.


Б вихід УРСР із рубльової зони й запровадження національної валюти.


В створення в УРСР власної фінансової, митної та податкової систем.


Г передання під контроль раднаргоспів УРСР більшості підприємств.

Запитання 9

. Які поняття та терміни потрібно використовувати, характеризуючи суспільне життя України в другій половині 1950 — першій половині 1960-х рр.?


варіанти відповідей

1 «шістдесятники»    

  2 «лібералізація»  

 3 «ждановщина»


4 «дисиденство»       

   5 «рух Опору»       

6 «гласність»

Запитання 10

.Який історико-географічний регіон. включенодо складу Української РСР останнім


варіанти відповідей

А Закарпаття 

Б Східна Галичина 

В Крим 

Г Північна Буковина

Запитання 11

«Реабілітація» — це


варіанти відповідей

А акт вищого органу державної влади про повне або часткове звільнення від покарання осіб, щодо яких суд виніс вирок.


Б форма оскарження офіційно прийнятого судового рішення, що подається засудженими або їхніми захисниками до вищої посадової особи.


В запобіжний захід державного впливу, застосований до осіб, що вчинили злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.


Г комплекс заходів державних органів, спрямованих на виправдання й відновлення в правах неправильно звинувачених, зганьблених чи засуджених осіб.

Запитання 12

. Процес лібералізації суспільно-політичного життя в СРСР у період «відлиги»


варіанти відповідей

А не змінив суті радянської тоталітарної моделі розвитку.


Б забезпечив повну реабілітацію жертв сталінських репресій.


В створив передумови відновлення збройної боротьби УПА.


Гсприяв переходу до ринкових методів господарювання.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест