Відродження українського національного руху наприкінці 50-на початку 60-х рр. ХІХ ст.

Додано: 24 лютого
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Де та коли була утворена перша Українська громада?

варіанти відповідей

Петербург, 1859 р.

Київ, 1861 р.

Харків, 1858 р.

Олександрівськ, 1876 р.

Запитання 2

Коли було засновано український часопис "Основа"?

варіанти відповідей

1859 р.

1860 р.

1861 р.

1862 р.

Запитання 3

Хто є автором статті "Моя сповідь"?  

варіанти відповідей

Володимир Антонович

Вячеслав Липинський

Тадей Рильський

Павло Чубинський

Запитання 4

Коли виникла Київська громада?

варіанти відповідей

1859 р.

1860 р.

1861 р.

1863 р.

Запитання 5

Виберіть дату прийняття Валуєвського циркуляру:

  

варіанти відповідей

1868 р.

1853 р.

1863 р.

1848 р.

Запитання 6

Яка цитата відображає зміст Валуєвського циркуляру?

варіанти відповідей

"Божою милістю Ми... оголошуємо, що кріпосні люди отримують повні права вільних сільських обивателів..."

"До обов'язків уряду Ми віднесли виконання непохитної нашої волі: дарувати населенню непорушні основи громадянської свободи совісті, слова, зібрань і союзів..."

 "За всяке непідкорення панам, хоч і без явного повстання... кріпаки піддаються покаранню різками від двадцяти до п'ятидесяти ударів..."

  "... Видання книг малоросійською мовою як духовного змісту, так і навчальних, і взагалі для першопочаткового читання народу, припинити..."

Запитання 7

Діячів українського національного відродження другої половини XIX ст., переважно вихідців зі спольщених поміщицьких родин Правобережжя, які прагнули зблизитися з простолюдом, сприяли розвиткові української мови та культури, називали:

варіанти відповідей

Хлопоманами 

Народниками

Громадівцями

"Будителями"

Запитання 8

Наслідком видання Валуєвського циркуляру було:

варіанти відповідей

Скасування кріпацтва, формування ринку вільнонайманої сили

Згортання роботи Київської громади, припинення видання журналу "Основа"

Заборона діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

Створення мережі недільних українськомовних шкіл

Запитання 9

Напівлегальні організації культурницького і суспільно-політичного спрямування молодої національно свідомої української інтелігенції у другій половині ХІХ ст:

варіанти відповідей

Гуртки

Громади

Клуби

Братерства

Запитання 10

Ідеолог хлопоманства та засновник Київської громади:

варіанти відповідей

Михайло Драгоманов

Тадей Рильський

Микола Костомаров

Володимир Антонович

Запитання 11

Журнал "Основа" видавався:

варіанти відповідей

Київською громадою

Гуртком хлопоманів

Громадою у Петербурзі

Братством тарасівців

Запитання 12

Коли на Правобережній Україні розгорталися події Польського національно-визвольного повстання?

варіанти відповідей

1859 р.

1861-1862 рр.

1863–1864 рр.

1876 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест