Вимірювання відстаней і кутів у просторі

Додано: 7 січня
Предмет: Геометрія, 10 клас
10 запитань
Запитання 1

Кутом між прямою і площиною називають кут між цією прямою і …

варіанти відповідей

Її проекцією на площину

Перпендикуляром, проведеним до площини

Довільною прямою площини

Запитання 2

Геометричним місцем точок простору, рівновіддалених від усіх точок даного кола, є …

варіанти відповідей

Круг

Площина

Пряма

Запитання 3

Скільки можна провести прямих, одночасно перпендикулярних до двох мимобіжних прямих?

варіанти відповідей

Одну

Жодної

Безліч

Запитання 4

Якщо точка М простору рівновіддалена від вершин прямокутника, то основою перпендикуляра, опущеного з точки М на площину прямокутника, є

варіанти відповідей

Вершина прямокутника

Центр кола, описаного навколо прямокутника

Довільна точка площини

Запитання 5

Якщо точка Р простору рівновіддалена від сторін трикутника, то основою перпендикуляра, проведеного з точки Р до площини трикутника, є …

варіанти відповідей

Центр кола, вписаного в трикутник

Центр кола, описаного навколо трикутника

Середина сторони трикутника

Запитання 6

Кут β між двома площинами бути …

варіанти відповідей

Тупим 

β = 0º , β = 180º

0º ≤ β ≤ 180º

Запитання 7

Похилі, проведені з однієї точки простору, та їхні проекції на площину мають однакові довжини. Чи можуть похилі бути нахилені до площини під різними кутами?

варіанти відповідей

Ні, ніколи

Так, завжди

Інколи таке можливо

Запитання 8

Кутом між похилою і площиною називають кут між …

варіанти відповідей

Похилою та перпендикуляром, проведеним з будь-якої точки похилої

Похилою та її проекцією на дану площину

Перпендикуляром, проведеним з будь-якої точки похилої та проекцією похилої

Запитання 9

9. Кут β між прямою і площиною може бути …

варіанти відповідей

Кут β – будь-який  

Кут β – гострий 

0º ≤ β ≤ 90º

Запитання 10

У тетраедра бічні ребра рівні. Тоді …

варіанти відповідей

В основі тетраедра лежить рівнобедрений трикутник

Бічні ребра утворюють однакові кути з площиною основи

Основою тетраедра є прямокутний трикутник

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест