Звукові і механічні хвилі

14 запитань
Запитання 1

Які з перерахованих нижче хвиль є поперечними?

1 - хвилі на поверхні води,

2 - звукові хвилі в горах,

3 - хвилі, що утворюються внаслідок коливання шнура.

варіанти відповідей

1

2

3

Всі відповіді правильні

Запитання 2

У якому середовищі можуть розповсюджуватися поздовжні пружні хвилі?

варіанти відповідей

тільки в твердому

тільки у газоподібному

тільки у рідкому

у твердому, рідкому, газоподібному

Запитання 3

Яка хвиля зображена на малюнку а)?

варіанти відповідей

Поперечна

Поздовжня

Перпендикулярна

Суцільна

Запитання 4

Яка фізична величина позначається літерою λ і в яких одиницях вимірюється в системі СІ?

варіанти відповідей

Довжина хвилі, м

Швидкість поширення хвилі, м/с

Період, с

Довжина хвилі, Гц

Запитання 5

Якою буквою в даній формулі позначено частоту хвилі?

варіанти відповідей
Запитання 6

Які види хвиль існують?

варіанти відповідей

Поперечні

Періодичні

Затухаючі

Поздовжні

Запитання 7

За якою формулою обчислюють період коливань?

варіанти відповідей
Запитання 8

Яка є за видом хвиля, що зображена на рисунку?

варіанти відповідей

Поперечна

Поздовжна

Коливальна

Запитання 9

Якою фізичною величиною визначається гучність звуку?

варіанти відповідей

частотою звуку

швидкістю звуку

амплітудою звукової хвилі

тоном звуку

Запитання 10

Визначте, яка комаха - комар чи джміль - та чому створює звук більш високого тону

варіанти відповідей

комар - через менший розмір крил

комар - через більшу частоту коливань крил

джміль- через більший розмір крил

джміль - через меншу частоту коливань крил

Запитання 11

Дека музичного інструмента служить для....

варіанти відповідей

зменшення частоти коливань струни

збільшення амплітуди коливань звуку

збільшення частоти коливань струни

зменшення частоти коливань звуку

Запитання 12

Космонавт, перебуваючи на Місяці, побачив, що його товариш ударив долонею по корпусу корабля. Космонавт не почув звуку, адже... 

варіанти відповідей

Звукові хвилі не поширюються у вакуумі 

Звук був досить тихим

Шолом космонавта не пропустив звукові хвилі

Під час удару звук не виникає

Запитання 13

Дельфіни орієнтуються у воді, використовуючи... 

варіанти відповідей

Звук 

Інфразвук

Ультразвук

Запитання 14

Під час землетрусу виникає... 

варіанти відповідей

Звук 

Ультразвук

Інфразвук 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест