19 липня о 18:00Вебінар: Реалізація національно-патріотичного проекту в закладах дошкільної та середньої освіти

Випаровування та конденсація. Кипіння. Критичний стан речовини. Частина 2

Додано: 11 травня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 11 разів
7 запитань
Запитання 1

Відчуття холоду при виході з води пояснюється тим, що...

варіанти відповідей

між рідиною та довкіллям існує теплообмін, який компенсує втрати енергії

рідина при випаровуванні охолоджується,так як в ній залишаються молекули з меншою кінетичною енергією ніж ті, що випарилися

інша відповідь

Запитання 2

Із зниженням зовнішнього тиску температура кипіння...

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

не змінюється

Запитання 3

Температура, при якій тиск насиченої пари дорівнює зовнішньому тиску на поверхню рідини, називається...

варіанти відповідей

критичною температурою

температурою кипіння рідини

точкою кипіння

Запитання 4

Швидкість випаровування залежить від...

варіанти відповідей

роду рідини, площі поверхні випаровування, температури, густини пару над поверхнею рідини

температури, площі поверхні випаровування

інша відповідь

Запитання 5

Охолоджування рідини при випаровуванні малопомітно, так як...

варіанти відповідей

охолоджування відбувається дуже повільно

між рідиною та довкіллям існує теплообмін, який компенсує втрати енергії

інша відповідь

Запитання 6

Кількість теплоти, необхідна для перетворення рідини у пару при незмінній температурі, називається...

варіанти відповідей

теплотою пароутворення

критичною температурою

конденсацією

Запитання 7

Будь-яка відмінність між рідиною та її насиченою парою припиняється при температурі, що дорівнює...

варіанти відповідей

критичній

температурі кипіння

температурі повітря