Виштовхувальна дія рідин і газів. Закон Архімеда.

Додано: 12 квітня 2020
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 7 разів
11 запитань
Запитання 1

Вставте пропущене слово

варіанти відповідей

Тяжіння

Виштовхувальна

Тертя

Пружності

Запитання 2

Формула сили Архімеда

варіанти відповідей
Запитання 3

Виштовхувальна сила залежить від...

варіанти відповідей

Маси тіла

Густини тіла

Густини рідини

Об'єму зануреної частини тіла

Запитання 4

За легендою Архімед за наказом царя Гієрона визначав з чого зроблено...


варіанти відповідей

Обручку

Корону

Пектораль

Трон

Запитання 5

Більша виштовхувальна сила діє на тіло, в якого...

варіанти відповідей

Об'єм менший

Об'єм більший

Не залежить від об'єму

Запитання 6

Чи діє закон Архімеда в умовах невагомості?

варіанти відповідей

Діє

Не діє

Не залежить від цього

Запитання 7

Чим глибше занурене тіло тим виштовхувальна сила...

варіанти відповідей

Більша

Менша

Не залежить від глибини

Запитання 8

Архімедова сила дорівнює...

варіанти відповідей

Вазі витісненої рвдини

Вазі тіла

Силі тяжіння

Дорівнює нулю

Запитання 9

Тіло зважене у повітрі має вагу 5 Н, а коли його занурили у воду, то динамометр показав значення 4,5 Н. Чому дорівнює архімедова сила?

варіанти відповідей

0,5Н

9,5 Н

Запитання 10

Архімедова сила вимірюється в...

варіанти відповідей

Па

Н

кг

м

Запитання 11

У якій воді легше плавати у морській чи річковій?

варіанти відповідей

У річковій, бо менша густина

Однаково

У морській, бо більша густина

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест