Витрати виробника та прибуток

Додано: 24 грудня 2023
Предмет: Економіка, 9 клас
11 запитань
Запитання 1

 Визначте, чому дорівнюють середні загальні витрати(ATC) виробництва Q=200 оди­ниць продукції, якщо постійні складають FC=500 гривень, а змінні - VC=750 гривень:


варіанти відповідей

250 грн

3.75 грн

1250 грн

6.25 грн

Запитання 2

Визначте розмір граничних витрат(MC) виробництва 21-ої парасольки, якщо за­гальні витрати на виробництво двадцяти парасольок дорівнюють TC=400 гри­вень, а на виробництво 21 -ої становлять TC=412 гривень:

варіанти відповідей

20 грн

12 грн

19.6 грн

40.6 грн

Запитання 3

 Визначте, чому дорівнюють загальні витрати( TC) виробництва 15 велосипедів, якщо середні постійні витрати становлять AFC=50 грн, а середні змінні витрати становлять AVC=250 грн:


варіанти відповідей

750 грн

3750 грн

4500 грн

3000 грн

Запитання 4

Обчисліть суму постійних витрат(FC) кондитерського виробництва за місяць, якщо відомі наступні дані:

- придбання сировини - 254 000 грн;

- зарплата робітників - 60 000 грн;

- зарплата адміністративного персоналу - 40 000 грн;

- оренда складського приміщення - 8 000 грн;

- плата за кредит - 5 000 грн.

варіанти відповідей

108 000 грн

314 000 грн

53 000 грн

113 000 грн

Запитання 5

Обчисліть суму змінних витрат(VC) хімчистки за місяць, якщо відомі наступні статті витрат:

- зарплата адміністративного персоналу - 24 тис. грн;

- зарплата робітників - 45 тис. грн;

- орендна оплата за приміщення - 2 тис. грн;

- оплата електроенергії для роботи пральних машин - 1 тис. грн;

- оплата розміщення реклами на біг-бордах - 10 тис. грн.варіанти відповідей

46 000 грн

13 000 грн

37 000 грн

12 000 грн

Запитання 6

 Укажіть, що не відноситься до зовнішніх витрат підприємця:

варіанти відповідей

витрати на придбання нового автомобіля для ведення бізнесу;

витрати на паливно-мастильні матеріали для перевезення готової продукції;

неотримана орендна плата за автомобіль у зв’язку з його використанням у власному бізнесі;

витрати на використання чужого винаходу у власному виробництві.

Запитання 7

Визначте обсяг середніх змінних витрат(AVC) при виробни­цтві Q=10 одиниць продукції, якщо загальні витрати описуються функцією ТС = Q2 + 4Q + 20

варіанти відповідей

14

100

16

140

Запитання 8

Визначте обсяг загальних витрат (TC) при виробництві Q=4 одиниць продукції, якщо cередні загальні витрати описуються функцією

АТС = 2Q + 10 + 50/Q:


варіанти відповідей

32

82

72

122

Запитання 9

 Виберіть правильний математичний запис умови максимізації прибутку("золоте" правило бізнесу):

варіанти відповідей

MR>MC

MR<MC

MR = MC

TR = TC

Запитання 10

Визначте бухгалтерський прибуток фірми, якщо виручка від реалізації про­дукції дорівнює 240 тис. грн, явні витрати становлять 180 тис. грн, неявні витрати становлять 40 тис.грн:


варіанти відповідей

60 тис. грн

20тис. грн

200тис. грн

- 60 тис. грн.

Запитання 11

Визначте, як називається показник діяльності підприємства, який

обчис­люється за формулою Р х Q:

варіанти відповідей

валовий прибуток(загальний прибуток)

валовий дохід ( загальний дохід або виручка)

бухгалтерський прибуток

економічний прибуток

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест