Власність. Економічні системи.

Додано: 30 січня
Предмет: Економіка, 10 клас
20 запитань
Запитання 1

Укажіть, яка з наведених ознак притаманна ринковій економіці:


варіанти відповідей

встановлення цін державою

державна власність на всі виробничі ресурси

централізоване планування

розшарування населення за доходами.

Запитання 2

 Виберіть правильне закінчення твердження: «У ринковій економіці домашні господарства...»:


варіанти відповідей

отримують заробітну плату, розміри якої визначаються державними органами управління

отримують доходи від продажу ресурсів, власниками яких вони є

купують ресурси для організації виробництва товарів і послуг

продають товари і послуги

Запитання 3

Укажіть, на які основні питання має давати відповідь будь-яка економічна система:

варіанти відповідей

Що виробляти? Де брати ресурси? Як розподілити споживчі блага?

Що купувати? Як виробляти? Кому продавати готову продукцію?

Що ввозити в країну? Як розподіляти ввезене? Хто цим має керувати?

Що виробляти? Як виробляти? Для кого виробляти?

Запитання 4

Укажіть, з якою проблемою стикається будь-яка економічна система:

варіанти відповідей

проблемою падіння народжуваності;

проблемою залучення інвестицій;

проблемою обмеженості ресурсів;

проблемою державного боргу.

Запитання 5

Укажіть основні критерії класифікації економічних систем:

варіанти відповідей

політичний устрій та домінуюча форма власності; 

домінуючий тип власності на виробничі ресурси та механізм координації дій учасників економічних відносин; 

ступінь державного втручання в економіку та механізм розподілу доходів; 

рівень розвитку продуктивних сил суспільства та виробничих відносин.

Запитання 6

Укажіть, як в командній (плановій) економіці розв’язується питання «Що виробляти?»:

варіанти відповідей

виробниками через вивчення попиту споживачів; 

споживачами через «голосування грошима» за той чи інший товар; 

державними плановими органами на підставі тенденцій минулих років; 

споживачами та підприємцями через соціологічне опитування.

Запитання 7

 Укажіть, яким чином в традиційній економіці вирішується питання «Як виробляти?»:

варіанти відповідей

виробниками за традиціями і досвідом минулих поколінь; 

виробниками за рішеннями державних органів управління; 

використанням найефективніших технологій, що обумовлюється конкуренцією; 

правильної відповіді немає.

Запитання 8

Укажіть, як в ринковій системі вирішується питання «Для кого виробляти?»:


варіанти відповідей

одержанням доходів від володіння та використання ресурсів на основі приват­ної власності;

одержанням доходів відповідно до статусу людей в суспільстві;

призначенням єдиних розмірів заробітної плати всім працюючим на однакових роботах;

одержанням доходів відповідно до розмірів, визначених законом.

Запитання 9

Укажіть, на основі яких принципів функціонує ринкова економіка.

варіанти відповідей

централізм, ієрархія, зрівняльність.

традиції, натуральне господарство, ручна праця.

державне втручання, конкуренція, змішані форми власності.

економічна свобода, конкуренція, автоматизм регулювання.

Запитання 10

Виберіть варіант відповіді, в якому наведено повний зміст права власності:

варіанти відповідей

право володіння і розпорядження майном; 

право володіння і користування майном; 

право користування і розпорядження майном; 

право володіння, користування і розпорядження майном.

Запитання 11

Визначте, хто з перелічених осіб є суб’єктом права загальнодержавної власності в Україні.

варіанти відповідей

народ України в особі Верховної Ради України; 

Кабінет Міністрів України; 

органи місцевого самоврядування; 

державне підприємство.

Запитання 12

Укажіть, що з переліченого є виключним об’єктом загальнодержавної власності в Україні.

варіанти відповідей

орні землі сільськогосподарського призначення і водоймища; 

промислові підприємства і шахти; 

земні надра і корисні копалини; 

патенти на винахід і рукописи наукових праць.

Запитання 13

Укажіть, що з наведеного може бути об’єктом інтелектуальної власності:

варіанти відповідей

поклади корисних копалин; 

комп’ютерна програма; 

обладнання підприємства; 

комп’ютер.

Запитання 14

Укажіть, який спосіб закріплення прав власності за певними суб’єктами є головним в сучасних умовах:

варіанти відповідей

традиції;

релігійні переконання; 

юридичні норми; 

сила.

Запитання 15

Укажіть, що з наведеного не використовується в якості способу привлас­нення в сучасних умовах:

варіанти відповідей

купівля; 

силове захоплення;

рішення суду; 

успадкування.

Запитання 16

Укажіть, хто з наведених осіб має найбільші права власності на автомобіль:

варіанти відповідей

розпорядник;

володар

користувач; 

члени родини власника.

Запитання 17

Виберіть правильне закінчення речення: «Оренда торгівельного приміщен­ня обов’язково спричиняє...»

варіанти відповідей

зміну власника; 

зміну розпорядника; 

зміну користувача; 

зміну спадкоємця.

Запитання 18

Укажіть, до якої форми власності відноситься приміщення, яке орендує акціонерне товариство «Промінь» у житлово-експлуатаційної контори:

варіанти відповідей

загальнодержавна; 

колективна; 

комунальна; 

приватна.

Запитання 19

Укажіть, яка установа є суб’єктом права комунальної власності:

варіанти відповідей

Верховна Рада України;

кабінет Міністрів України;

сільська Рада народних депутатів;

громадська організація «Просвіта».

Запитання 20

Укажіть, як називається процес виведення майна підприємств державного сектору з власності держави:

варіанти відповідей

демонополізація;

приватизація;

націоналізація;

роздержавлення.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест