Властивості Алканів

Додано: 29 січня 2021
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 39 разів
13 запитань
Запитання 1

 Серед наведених формул укажіть ті, які належать органічним речовинам

А) ; б); в) ; г); д); е)

варіанти відповідей

С3Н8

СО2

С2Н5ОН

СаСО3

С2Н2

С

Запитання 2

До складу органічних речовин обов’язково має входити

варіанти відповідей

Карбон

Оксиген

Нітроген

Фосфор

Запитання 3

Оберіть зображення моделі молекули метану

варіанти відповідей
Запитання 4

Форма молекули метану

варіанти відповідей

тетраедр

куб

циліндр

куля

Запитання 5

Яку групу називають гомологічною

варіанти відповідей

-СН2-

-NH2

-СН3

- NO2

Запитання 6

Яка напівструктурна формула відповідає пропану

варіанти відповідей

СН3-СН2-СН2-СН3

СН3-СН2 - CH3

СН2=СН-СН3

CH3 - CH2 - CH = CH2

Запитання 7

Укажіть загальну формулу насичених вуглеводнів

варіанти відповідей

СnH2n+2

СnH2n

СnH2n-2

СnH2n-6

Запитання 8

Укажіть назви алканів у порядку зростання кількості атомів Карбону у їх формулах

варіанти відповідей

бутан,етан,пропан,гексан

пропан,бутан,пентан,октан

метан, бутан,пропан, нонан

бутан,пентан,гексан,гептан

Запитання 9

Назви насичених вуглеводнів утворюються за допомогою суфікса:

варіанти відповідей

-ен

-ин

-ін

-ан

Запитання 10

У якому стані перебуває атом Карбону під час утворення молекул алканів?

варіанти відповідей

 sp2 гібридизаціЇ

spгібридизаціЇ

sp4 гібридизаціЇ

 sp гібридизаціЇ

Запитання 11

Вкажіть тип реакції, характерний для алканів

варіанти відповідей

 заміщення

приєднання

обміну

 сполучення

Запитання 12

Вкажіть назву радикалу складу СН3 -

варіанти відповідей

етил-

бутил-

метил-

пропіл -

Запитання 13

Укажіть характерні для органічних сполук властивості:

варіанти відповідей

невисокі температури плавлення

 мають молекулярну будову

 практично не розчинні у воді

мають йонну будову

 добре розчинні у воді

 валентність Карбону у сполуках - чотири

 не горять

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест