Властивості кисню.

Додано: 2 грудня 2023
Предмет: Хімія, 7 клас
10 запитань
Запитання 1

Яке твердження стосується кисню?

варіанти відповідей

Міститься в повітрі.

Не підтримує дихання і горіння.

Молекула складається з двох атомів.

Молекула складається з двох хімічних елементів.

Запитання 2

Виберіть формули оксидів.

варіанти відповідей

СО

NaCl

CuO

H2S

Запитання 3

З яким із перелічених елментів буде взаємодіяти кисень?

варіанти відповідей

c

Au

Fe

He

Запитання 4

Чому дорівнює валентність оксигену?

варіанти відповідей

3

1

2

4

Запитання 5

Визначте формулу оксиду нітрогену(iii)

варіанти відповідей

NO

N2O5

N2O

N2O3

Запитання 6

Визначити формулу постої речовини.

варіанти відповідей

NaOH

O2

NH3

H2SO4

Запитання 7

Яка речовина називається складною?

варіанти відповідей

Складається зотомів одного елемента.

Складається з двох хімічних елементів.

Складається з трьох хімічних елементів.

Запитання 8

Визначте відносну молекулярну масу HCl.

варіанти відповідей

65

36.5

31

12

Запитання 9

Визначте відносну атомну масу елементів: Al, S, O, Cl, N.

варіанти відповідей

12, 32, 14, 56, 24

35,5, 65, 40, 7

32, 27, 35,5, 14, 16

16, 65, 14, 35,5, 12

Запитання 10

Виберіть вірне значення масової частки оксигену в оксиді магнію процентах.

варіанти відповідей

45

31

94

40

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест