Властивості насиченої і ненасиченої пари. Вологість повітря.

Додано: 28 вересня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 807 разів
16 запитань
Запитання 1

Пароутворення- це

варіанти відповідей

Перехід з рідкого стану в газоподібний.

Перехід з газоподібного стану в рідкий

Пароутворення з поверхні рідини

Запитання 2

Як називається пароутворення з вільної поверхні рідини?


варіанти відповідей

Випаровування

Сублімація 

Кипіння  

Конденсація


Запитання 3

Знайдіть неправильне твердження.

варіанти відповідей

Під час випаровування вилітають найшвидші молекули, середня кінетична енергія всіх молекул зменшується.

Швидкість випаровування зростає зі збільшенням площі вільної поверхні рідини.

Під час випаровування середня кінетична енергія молекул збільшується

Запитання 4

Пара є насиченою за умови, що

варіанти відповідей

кількість молекул, які залишають рідину, менша за кількість молекул, що повертаються до неї

кількість молекул, які залишають рідину, більша за кількість молекул, що повертаються до неї

кількість молекул, які залишають рідину, дорівнює кількості молекул, що повертаються до неї

процес пароутворення припиняється

Запитання 5

Яким приладом вимірюють вологість повітря?

варіанти відповідей

 нанометром

 

 психрометром


 барометром

 

термометром

Запитання 6

Температура кипіння води за нормального атмосферного тиску

варіанти відповідей

 273 К


 373 К

  

100 К

 

 173 К

Запитання 7

Абсолютна вологість повітря вказує…

варіанти відповідей

 Відсоток води в повітрі 


 Масу водяної пари в 1 м3 повітря.

 Відношення парціального тиску води до тиску насиченої пари  

 

Абсолютну величину поверхневого натягу вологи


Запитання 8

Точкою роси називають температуру, за якої ...

варіанти відповідей

ненасичена пара стає насиченою.

   

рідина закипає.

 

 припиняється перехід молекул із рідини в пару.

  

 припиняється перехід молекул із пари в рідину.

Запитання 9

Знайти відносну вологість повітря, якщо покази сухого термометра 14ºС , а різниця показів сухого і вологого 5ºС.

варіанти відповідей

 60


 51

 

49


100

Запитання 10

Відносна вологість повітря в кімнаті при температурі 20ºС становить 44%. Вологий термометр психрометра має покази ...

варіанти відповідей

20ºС

27 ºС

13 ºС

24 ºС

Запитання 11

Тиск водяної пари при температурі 14ºС становить 1 кПа. Відносна вологість повітря за таких умов становить …

варіанти відповідей

62,5 %


65 %

 

67,5 %


70 %

Запитання 12

Різниця показів термометрів психрометра дорівнює 6ºС, а відносна вологість повітря 55%. Які покази вологого термометра?

варіанти відповідей

16 ºС

  

  

 

18ºС

17 ºС

19 ºС

Запитання 13

Як змінюється внутрішня енергія рідини під час випаровування?

варіанти відповідей

збільшується

  

зменшується

 

не змінюється


це залежить від початкової температури

Запитання 14

Чому дорівнює тиск і густина насиченої при температурі 4 ºС?

варіанти відповідей

0,71; 5,6

 

 0,61; 4,8


  0,81; 6,4

Запитання 15

Формула для розрахунку абсолютної вологості повітря

варіанти відповідей
Запитання 16

Формула для розрахунку відносної вологості повітря

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест