Внутрішня енергія і способи її зміни 10 кл 36

Додано: 24 травня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 188 разів
15 запитань
Запитання 1

Що лежить в основі термодинаміки?

варіанти відповідей

Кількість теплоти.

Внутрішня енергія.

Кінетична енергія.

Молекулярно-кінетична теорія.

Запитання 2

Яка енергія відноситься до внутрішньої?

варіанти відповідей

Кінетична енергія хаотичного руху частинок речовини.

Кінетичну енергію молекул в газі.

Енергія взаємодії електронів і ядра в атомі.

Енергія взаємодії молекул в речовині

Енергія взаємодії нуклонів у ядрі.

Енергія взаємодії атомів у молекулах.

Запитання 3

Для описування теплових процесів є важливим не стільки значення внутрішньої енергії, як її ...

варіанти відповідей

... напрям.

... величина.

... зміна.

... характер.

Запитання 4

Внутрішня енергія в термодинаміці визначається як ...

варіанти відповідей

... сума кінетичних енергій хаотичного руху частинок речовини, з яких складається тіло, і потенціальних енергій їх взаємодії.

... сума потенціальних енергій хаотичного руху частинок речовини, з яких складається тіло, і кінетичних енергій їх взаємодії.

... сума кінетичних енергій поступального руху частинок речовини, з яких складається тіло, і потенціальних енергій їх розміщення.

... сума кінетичних енергій хаотичного руху частинок речовини, з яких складається тіло, і кінетичних енергій їх взаємодії.

Запитання 5

Внутрішню енергію позначають літерою ... і вимірюють в ...

варіанти відповідей

W, джоулях.

F, ньютонах.

U, джоулях.

A, джоулях.

Запитання 6

Виберіть особливості внутрішньої енергії ідеального газу.

варіанти відповідей

Внутрішня енергія ідеального газу дорівнює кінетичній енергії поступального та обертального рухів його частинок.

Внутрішня енергія даної маси ідеального газу прямо пропорційна його абсолютній температурі.

Внутрішня енергія даної маси ідеального газу прямо пропорційна його тиску.

Внутрішня енергія - функція стану системи.

Внутрішня енергія - функція стану ідеального газу.

Внутрішню енергію можна змінити двома способами: виконанням роботи і теплопередачею.

Внутрішня енергія ідеального газу дорівнює потенціальній енергії поступального та обертального рухів його частинок.

Внутрішню енергію можна змінити двома способами: взаємодією і теплопередачею.

Запитання 7

Процес зміни внутрішньої енергії тіла або частин тіла без виконання роботи називають ...

варіанти відповідей

... теплопередачею.

... нагріванням.

... охолодженням.

... конденсацією.

Запитання 8

Внутрішня енергія двох тіл з різною температурою передається ...

варіанти відповідей

... від менш нагрітого тіла до більш нагрітого.

... або від більш нагрітого до менш нагрітого, або навпаки.

... від більш нагрітого тіла до менш нагрітого.

... з нагріванням.

Запитання 9

Виберіть види теплопередачі.

варіанти відповідей

Теплопровідність.

Теплоємність.

Конвекція.

Нагрівання.

Конденсація.

Випаровування

Випромінювання.

Плавлення.

Запитання 10

Фізичну величину, що дорівнює енергії, яку тіло одержує (або віддає) в ході теплопередачі називають ...

варіанти відповідей

... внутрішньою енергією.

... кількістю теплоти.

... теплопередачею.

... випромінюванням.

Запитання 11

Чи змінюється температура речовини під час плавлення і кипіння?

варіанти відповідей

Змінюється.

Не змінюється

Змінюється рідко.

Змінюється в більшості.

Запитання 12

В колбі об'ємом 5,0 л міститься газ. В процесі ізохорного охолодження тиск газу зменшився від 80 до 20 кПа. На скільки при цьому змінилася внутрішня енергія?

варіанти відповідей

- 550 Дж

- 650 Дж

550 Дж

- 750 Дж

650 Дж

750 Дж

Запитання 13

Якою формулою очислюється зміна внутрішньої енергії одноатомного ідеального газу?

варіанти відповідей
Запитання 14

Об'єм неону масою 20 г у ході ізобарного розширення збільшився від 12 до 14 л. Визначте зміну внутрішньої енергії і зміну температури неону, якщо його тиск дорівнює 10 кПа.варіанти відповідей

≈ 30 Дж; ≈ 2,4 К.

≈ 32 Дж; ≈ 2,8 К.

≈ 34 Дж; ≈ 2,6 К.

≈ 28 Дж; ≈ 2,2 К.

≈ 26 Дж; ≈ 2,0 К.

≈ 24 Дж; ≈ 2,6 К.

Запитання 15

Яка внутрішня енергія гелію, що заповнює аеростат об'ємом 50 м3 при тиску 80 кПа?

варіанти відповідей

2 МДж

4 МДж

6 МДж

8 МДж

10 МДж

12 МДж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест