Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії

Додано: 16 березня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 424 рази
17 запитань
Запитання 1

Сума кінетичних енергій теплового руху частинок речовини, з яких складається тіло, і потенціальних енергій їх взаємодії - це

варіанти відповідей

зміна внутрішньої енергії

внутрішня енергія

теплопередача

робота

Запитання 2

Внутрішня енергія залежить від таких макроскопічних параметрів як

варіанти відповідей

тиск,температура, об'єм

температура, об'єм

тиск,температура

маса, температура, тиск

Запитання 3

Внутрішню енергію можна змінити за допомогою...

варіанти відповідей

теплопередачі

виконаної роботи

теплопередачі та виконанної роботи

конвекції

Запитання 4

Внутрішня енергія вимірюється в ?

варіанти відповідей

м

Па

Дж

Кл

Запитання 5

Видами теплопередачі є ?

варіанти відповідей

теплопровідність, випромінювання

теплопровідність, випромінювання, конвекція

випромінювання, конвекція

конвекція, теплопровідність

Запитання 6

Оберіть правильні твердження

варіанти відповідей

внутрішня енергія залежить від температури

із збільшенням температури, внутрішня енергія зменшується

із збільшенням температури, внутрішня енергія збільшується

внутрішня енергія залежить від об'єму газу

Запитання 7

Які ви знаєте способи зміни внутрішньої енергії?

варіанти відповідей

зміна поверхневого натягу рідини

виконання роботи

зміна кольору газу

теплопередача

Запитання 8

Вид теплопередачі при якому енергія передається за допомогою електромагнітних хвиль

варіанти відповідей

випромінювання

конвекція

теплопровідність

тепловіддача

Запитання 9

Вид теплопередачі, при якому відбувається перенесення речовини

варіанти відповідей

випромінювання

конвекція

теплопровідність

випаровування

Запитання 10

Вид теплообміну, зумовлений хаотичним рухом частинок речовини

варіанти відповідей

випромінювання

конвекція

плавлення

теплопровідність

Запитання 11

Чому долоні нагріваються під час спуску по канату?

варіанти відповідей

Внутрішня енергіія зменшується внаслідок виконання роботи

Внутрішня енергіія стала величина

Внутрішня енергіія збільшується внаслідок виконання роботи

Канат віддає тепло долоням

Запитання 12

Чому цвях під час забивання стає теплим?

варіанти відповідей

від повітря стає теплим

Унаслідок удару зменшується внутрішня енергія цвяха

від теплоти молотка

Унаслідок удару збільшується внутрішня енергія цвяха

Запитання 13

Куди зникає механічна енергія пластилінової кульки, яка падає з висоти на поверхню землі?

варіанти відповідей

Механічна енергія перетворюється у внутрішню

Механічна енергія перетворюється у потенціальну

Механічна енергія перетворюється зникає

Механічна енергія перетворюється у кінетичну

Запитання 14

За якою формулою обчислюється внутрішня енергія ідеального одноатомного газу?

варіанти відповідей

U=3m/2M*RT

Q=cmΔt

U=3/2*ν*RT

Запитання 15

Який спосіб передачі тепла зображено на малюнку

варіанти відповідей

теплопровідність

випромінювання

конвекція

Запитання 16

Визначте внутрішню енрегію Гелію масою 8 г, якщо температура газу дорівнює 27 0С. Ввважайте , що універсальна газова стала дорівнює 8,33 ДЖ/моль*К; молярна маса Гелію -0,004 кг/моль

варіанти відповідей

1,5 кДЖ

2,5 кДЖ

5,0 кДж

7,5 кДж

Запитання 17

Об'єм Аргону збільшився від 30 до 40 л. Тиск 600 кПа.

Знайдіть зміну внутрішньої енергії.

Молярна маса Аргону 40 г/моль

варіанти відповідей

9 кДж

900 Дж

0,81 кДж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест