18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Внутрішня енергія тіла. Перший закон термодинаміки

Додано: 13 квітня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 210 разів
11 запитань
Запитання 1

Внутрішня енергія тіла - це...

варіанти відповідей

Сума потенціальної і кінетичної енергій тіла.

Сума кінетичної енергії теплового руху частинок, із яких складається тіло, і потенціальної енергії їхньої взаємодії.

Енергія хаотичного руху частинок, з яких складається тіло.

Джоулі.

Запитання 2

Способами зміни внутрішньої енергії є...

(оберіть усі вірні варіанти)

варіанти відповідей

Теплопередача.

Виконання роботи.

Джоуль.

Питома теплоємність.

Запитання 3

Вид теплопередачі, який зумовлений хаотичним рухом і взаємодією частинок речовини й не супроводжується перенесенням цієї речовини - це...

варіанти відповідей

Випромінювання.

Теплопровідність.

Конвекція.

Теплопередача.

Запитання 4

Вид теплопередачі, який здійснюється шляхом перенесення теплоти потоками рідини або газу - це...

варіанти відповідей

Випромінювання.

Теплопровідність.

Конвекція.

Теплопередача.

Запитання 5

Внутрішня енергія ідеального газу - це ...

варіанти відповідей

потенціальна енергія атомів;

кінетична енергія атомів;

кінетична та потенціальна енергія атомів;

енергія електронів, що рухаються навколо ядер атома.

Запитання 6

Кількість теплоти -це міра ...

варіанти відповідей

внутрішньої енергії тіла;

будь-якої зміни внутрішньлї енергії тіла;

зміни внутрішньої енергії тіла через виконання роботи;

зміни внутрішньої енергії тіла внаслідок теплообміну.

Запитання 7

Якою формулою обчислюється зміна внутрішньої енергії одноатомного ідеального газу

варіанти відповідей
Запитання 8

Нагріте від землі повітря піднімається вгору. Як називається це явище?

варіанти відповідей


Випромінювання


Теплопровідність

Конвекція

Запитання 9

Як змінилася внутрішня енергія 16 г кисню при нагріванні на 20 °С?


варіанти відповідей

Збільшилася на 124,65‬ Дж

Зросла в 16 разів

Зменшилася на 124,65‬ Дж

Становить 124,65‬ Дж

Запитання 10

Вид теплопередачі, в ході якого енергія передається за допомогою електромагнітних хвиль ...

варіанти відповідей

випромінювання

конвекція

теплопровідність

кристалізація

Запитання 11

Вкажіть формулу обчислення кількості теплоти, що йде на конденсацію газу?

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест