Внутрішня енергія. Види теплообміну

Додано: 12 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
14 запитань
Запитання 1

Суму кінетичної енергії теплового руху части­нок, із яких складається тіло, і потенціальної енергії їхньої взаємодії називають...

варіанти відповідей

Температура

Внутрішня енергія

Кількість теплоти

Повна механічна енергія

Запитання 2

Зміна внутрішньої енергії без виконання роботи називається...

варіанти відповідей

Теплопередача

Теплопровідність

Температура

Кількість теплоти

Запитання 3

Вид теплообміну, який супроводжується перенесенням речовини, - це...

варіанти відповідей

Конвекція

Теплопровідність

Випромінювання

Нагрівання

Запитання 4

Фізична величина, що дорівнює енергії, яку тіло одержує або віддає внаслідок теплопередачі, називається...

варіанти відповідей

Температура

Внутрішня енергія

Кількість теплоти

Потенціальна енергія

Запитання 5

Види теплопередачі:

варіанти відповідей

Теплопровідність

Конвекція

Нагрівання

Випромінювання

Конвенція

Запитання 6

Одиницею вимірювання внутрішньої енергії в СІ є...

варіанти відповідей

Дж

Вт

°С

кВт

Запитання 7

Які з перелічених речовин мають найбільшу теплопровідність?

варіанти відповідей

Метали

Рідини

Гази

Пластик

Запитання 8

Вид теплопередачі, який зумовлений хаотичним рухом і взаємодією частинок речовини й не супроводжується перенесенням речовини називається

варіанти відповідей

Теплопровідність

Конвекція

Випромінювання

Теплообміном

Запитання 9

Вид теплопередачі, в ході якого енергія передається за допомогою променів називається

варіанти відповідей

Теплообмін

Конвекція

Випромінювання

Теплоємність

Запитання 10

Тіла перебувають у тепловій рівновазі якщо:

варіанти відповідей

температури тіл однакові

 температура першого тіла більша, ніж температура другого;

температура другого більша, ніж температура першого

Запитання 11

Коли тіло охолоджується, то зменшується ...

варіанти відповідей

кількість частинок тіла

швидкість руху частинок тіла

розміри частинок тіла

маса частинок тіла

Запитання 12

В якому напрямку відбувається теплопередача? 

варіанти відповідей

В будь-якому

 Від тіла з меншою температурою до тіла з більшою температурою 

Від тіла з більшою температурою до тіла з меншою температурою

Запитання 13

Нагріте повітря піднімається вгору, тому що зменшується ... повітря.                         

варіанти відповідей

Маса     

Вага     

Густина

жоден варіант не підходить

Запитання 14

У яких тілах може спостерігатися конвекція?

 


варіанти відповідей

В рідинах і газах

В твердих тілах

В усіх станах

Лише в рідинах

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест