Симбіоз та його форми

Додано: 22 вересня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 368 разів
12 запитань
Запитання 1

Ввів в науку в 1879 р. поняття "симбіоз" і "мутуалізм":

варіанти відповідей

Василь Васильович Докучаєв;

Генріх Антон де Барі;

Жан Батіст Ламарк;

Роберт Гук.

Запитання 2

Явище закономірного співжиття організмів різних систематичних груп:

варіанти відповідей

середовище існування;

коеволюція;

симбіоз;

адаптивна радіація.

Запитання 3

Правильними твердженнями є:

варіанти відповідей

прояви симбіозу можна відшукати на всіх рівнях життя;

симбіоз сприяє збільшенню біорізноманіття;

відносини раків-самітників з актиніями - це класичний приклад паразитизму;

бульбочкові бактерії з мутуалістичних можуть перетворюватися на паразитичні.

Запитання 4

За характером взаємодії розрізняють такі основні форми симбіозу:

варіанти відповідей

паразитизм;

фотоперіодизм;

коменсалізм;

мутуалізм.

Запитання 5

Класичним прикладом симбіозу на організмовому рівні є:

варіанти відповідей

лишайники;

коралові рифи;

чорні курці.

Запитання 6

Форма симбіозу, за якої співіснування є корисним та обов'язковим для обох симбіонтів:

варіанти відповідей

паразитизм;

коменсалізм;

мутуалізм;

креаціонізм.

Запитання 7

Мутуалізм ілюструють:

варіанти відповідей

рак-самітник і актинія;

азотофіксуючі актинобактерії й корені вільхи;

мікориза орхідей з грибами;

фітофтора на картоплі;

терміти і бактерії;

квіткові рослини з комахами-запилювачами.

Запитання 8

Коменсалізм - це:

варіанти відповідей

форма симбіозу, за якої один з симбіонтів отримує користь від сумісного існування і завдає шкоди іншому;

форма симбіозу, за якої один із симбіонтів отримує користь від сумісного існування, не завдаючи шкоди іншому;

форма симбіозу, за якої існування є корисним для обох симбіонтів.

Запитання 9

Коменсалізм може проявлятися у формах:

варіанти відповідей

прогресивної еволюції;

нахлібництва;

квартиранства;

екологічної ніші.

Запитання 10

Прикладами коменсалізму є відносини:

варіанти відповідей

акули й рибок-лоцманів;

гірчака й беззубки річкової;

епіфітних папоротей і дерев;

птахів дуплогніздників і старих дерев;

курей і лисиці;

мурах і попелиць.

Запитання 11

Характер симбіотичних відносин:

варіанти відповідей

довгі й короткі;

ендо- й ектосимбіотичні;

факультативні й облігатні;

паразитичні й мутуалістичні;

чоловічі й жіночі;

дистанційні й контактні.

Запитання 12

Стрімке завоювання квітковими рослинами планети та їхнє розмаїття зумовлено:

варіанти відповідей

симбіозом з комахами;

симбіозом з грибами;

симбіозом з метеликами;

симбіозом з вітром.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест