1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Впив глобалізації на економіку

Додано: 27 квітня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 148 разів
12 запитань
Запитання 1

Глобалізація-це

варіанти відповідей

наявність духовних цінностей

злиття економіки різних країн у єдину економінчу систему

сукупність глобальних проблем

Запитання 2

Інтеграція -це

варіанти відповідей

поєднання,взаємопроникнення

процес взаємозближення

прагнення зменшити витрати на виробництво

процесс взаємовііддаленя

обєднання та згуртування різних структур

обєднання коаліцій

Запитання 3

Які бувають види інтеграції? (4 варіанти правильні)

варіанти відповідей

економічна

соціальна

демографічна

інтеграція мов

культурна

усна

Запитання 4

Скільки держав є членами ЄС?

варіанти відповідей

27

25

28

30

Запитання 5

Найуспішнішим інтеграційним проектом є:

варіанти відповідей

НАТО

ЄС

ООН

ОБСЄ

Запитання 6

Вплив глобалізації на економіку:

варіанти відповідей

створюється глобальний інформаційний простір,де домінує культура найбільш економічно розвинених країн

Сприяє залученню іноземних інвестицій, що дає збільшення обсягів виробництва, кількості робочих місць, податкових надходжень.

Накопичення відходів, забруднення повітря, води і грунту в індустріально розвинених країнах

Запитання 7

Переваги глобалізації:

варіанти відповідей

Економія на масштабах виробництва

Поглиблення міжнародного поділу праці

Більш ефективний розподіл світових ресурсів

Мобілізація більш значних фінансових ресурсів

стосовно окремих держав - основну частину переваг одержують багаті країни або індивіди, що породжує загрозу конфліктів на регіональному, національному й інтернаціональному рівнях; - стосовно окремих галузей


Запитання 8

 наявність упорядкованих відносин між індивідами, групами, організаціями, державами це

варіанти відповідей

Економічна інтеграція

Культурна інтеграція

Соціальна інтеграція

Запитання 9

Виберіть ствердження, що характеризують інтеграцію

варіанти відповідей

Добровільне об‘єднання окремих частин у єдине ціле

Поєднання, взаємопроникнення

Світ може прожити без інтеграцій

Для її розвитку потрібні певні передумови

Запитання 10

Види інтеграцій

варіанти відповідей

Пряма

Вертикальна

Міжнародна

Регіональна

Горизонтальна

Не пряма

Запитання 11

Тенденція до глобалізації в сучасному світі проявляється в:


варіанти відповідей

зниженні обсягу світової торгівлі


розвиток самобитної народної культури


збільшення числа безробітних у США


Появі інтернету

Запитання 12

Чи вірні наступні судження про глобальні проблеми сучасності?

А. Глобальні проблеми сучасності породжені діяльністю однієї країни або групи країн.

Б. Глобальні проблеми сучасності загрожують існуванню всього людства, основам життя на Землі.


варіанти відповідей

Правильно лише А.

Правильно лише Б.

Усе правильно.

Усе не правильно.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест