Вступ. Наддніпрянська Україна у складі Російської імперії

Додано: 16 вересня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 632 рази
12 запитань
Запитання 1

Широкомасштабний процес, в основі якого лежить запровадження змін і вдосконалень, пов'язаних із необхідністю перетворення всіх сфер життя суспільства відносно до сучасних вимог - це ...

варіанти відповідей

індустріалізація

промислова революція

модернізація

Запитання 2

Явищем характерним для нової епохи є...?

варіанти відповідей

поява модерних націй

поява розподілу суспільства

поява книгодрукування

Запитання 3

Спільна територія, особливості економічного та культурного розвитку, мова, спільний побут, звичаї, традиції, свідомість - є характерними ознаками

варіанти відповідей

нації

суспільства

держави

Запитання 4

Який відсоток українських земель наприкінці 18 ст. належав Російській імперії

варіанти відповідей

85%

100%

90%

50%

Запитання 5

Катеринославська, Таврійська, Херсонська губернії належали до

варіанти відповідей

Новоросійсько-Бессарабського генерал-губернаторства

Малоросійького генерал-губернаторства

Київського генерал-губернаторства

Запитання 6

Що було основною одиницею адміністративно-територіального поділу українських земель у складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст.?

варіанти відповідей

губернія

влоєводство

провінція

область

Запитання 7

Вкажіть регіон українських земель, де частка українців серед населення була найбільшою?

варіанти відповідей

Лівобережжя

Південь

Правобережжя

Слобожанщина

Запитання 8

Вкажіть регіон українських земель, який був найбільшим за площею зпоміж інших

варіанти відповідей

Лівобережжя

Правобережжя

Південь

Слобожанщина

Запитання 9

Губернії, які належали до Правобережжя:


варіанти відповідей

Київська, Подільська, Полтавська

Волинська, Київська, Полтавська

Подільська, Полтавська, Волинська

Подільська, Волинська, Київська

Запитання 10

Які назви використовувалися щодо українських земель у складі Російської імперії у першій половині ХІХ ст.?


варіанти відповідей

 Південно-Західний край

Малоросія

Новоросія

Гетьманщина

Мала Польща

Червона Русь

Запитання 11

"Смуга осілості", щро існувала в Росії в 1791-1917 рр. була територією компактного проживання, яких народів?

варіанти відповідей

менонітів

болгар

росіян

євреїв

Запитання 12

Ставлення більшості колишньої козацької старшини до входження більшої частини українських земель до складу Російської імперії XVIII – на початку ХІХ ст.:

варіанти відповідей

 продовження боротьби за автономію та незалежність України різними методами


 одержання російського дворянства, підтвердження прав на володіння маєтностями і селянами, примирення з імператорською владою


 еміграція з батьківщини, створення осередків української діаспори за кордоном


 створення системи пасивного опору, внаслідок якого значна частина знищена або переведена в розряд рядових козаків


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест