Вступ в органічну хімію. Алкани.

Додано: 17 січня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 3 рази
10 запитань
Запитання 1

До складу органічних речовин обов’язково має входити

варіанти відповідей

Карбон 

Оксиген

Нітроген

Фосфор

Запитання 2

Яких зв’язків між атоми Карбону в органічних сполуках НЕ існує?

варіанти відповідей

одинарних

подвійних

потрійних

четвертинних

Запитання 3

Проаналізуйте твердження. Які з них є правильними?

І. Атоми Карбону можуть з’єднуватись у ланцюжки різної форми і розміру.

ІІ. В органічних речовинах Карбон виявляє валентність IV.

варіанти відповідей

правильне лише І

правильне лише ІІ

обидва твердження правильні 

обидва твердження неправильні

Запитання 4

Яка з наведених ознак характерна для органічних речовин?

варіанти відповідей

як правило, тугоплавкі

більшість органічних речовин є водорозчинними

не можуть бути отримані у лабораторних умовах

є переважно молекулярними речовинами 

Запитання 5

Оберіть зображення моделі молекули метану.

варіанти відповідей
Запитання 6

Яка кількість ковалентних зв’язків у молекулі етану?

варіанти відповідей

чотири

п’ять

сім

десять

Запитання 7

Проаналізуйте твердження. Які з них є правильними?

І. Метан і етан є газами за стандартних умов.

ІІ. Пропан і гексан добре розчинні у воді.

варіанти відповідей

правильне лише І

правильне лише ІІ

обидва твердження правильні

обидва твердження неправильні

Запитання 8

Який тип хімічних реакцій характерний для алканів?

варіанти відповідей

заміщення

приєднання

сполучення

обміну

Запитання 9

Серед запропонованих реакцією заміщення є

варіанти відповідей

СН4+2О2→СО2+2Н2О

СН4+Сl2→СH3Cl+НCl

C2H4+Cl2→C2H4Cl2

C4H10→CH4+C3H6

Запитання 10

Серед наведених формул укажіть ті, які належать органічним речовинам

варіанти відповідей

С3Н8

СО2

С2Н5ОН

С

СаСО3

С2Н2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест