Вуглеводи 9 клас

Додано: 4 квітня
Предмет: Хімія, 9 клас
Копія з тесту: Вуглеводи 9 клас
30 запитань
Запитання 1

Вкажіть загальну формулу вуглеводнів:

варіанти відповідей

CnH2n+2O

CnH2nO2

Cm(H2O)n

CnH2nO

Запитання 2

Вкажіть кількість гідроксильних груп у молекулі глюкози

варіанти відповідей

2

5

4

6

Запитання 3

Вкажіть значення відносної молекулярної маси глюкози

варіанти відповідей

342

360

180

120

Запитання 4

Вкажіть, яка з поданих речовин має назву "виноградний цукор"

варіанти відповідей

сахароза

гліцерол

фруктоза

глюкоза

Запитання 5

Укажіть молекулярну формулу сахарози

варіанти відповідей

С2Н4О2

С2Н6О

С12Н22О11

С6Н12О6

Запитання 6

Позначте одну з функціональних груп глюкози

варіанти відповідей

СООН

ОН

NH2

CO

Запитання 7

Знайдіть зайву речовину

варіанти відповідей

гліцерин

крохмаль

цукор

глюкоза

Запитання 8

Вкажіть речовини, що належать до вуглеводів

варіанти відповідей

крохмаль, глюкоза, натрій стеарит

целюлоза, метанол, фруктоза

глюкоза, тристеарин, етанол

сахароза, крохмаль, целюлоза

Запитання 9

Укажіть назву вуглеводу, що є твердою волокнистою речовиною

варіанти відповідей

сахароза

крохмаль

целюлоза

глюкоза


Запитання 10

Що є якісним реактивом на глюкозу

варіанти відповідей

бромна вода

купрум (ІІ) гідроксиду

калій перманганат

ферум (ІІІ) хлорид

Запитання 11

Укажіть продукт харчування, який не містить вуглеводів

варіанти відповідей

хліб

мед

оцет

цукор

Запитання 12

Задача. Обчислити масу глюкози кількістю речовини 2 моль.

варіанти відповідей

360 г

36 г

3,6 г

0,36 г

Запитання 13

Формула крохмалю

варіанти відповідей

С6Н12О6

С12Н22О11

(-С6Н10О5-)

Запитання 14

Якісна реакція на крохмаль відбувається за участю

варіанти відповідей

купрум (ІІ) гідроксиду

йоду

гліцеролу

Запитання 15

6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2 це реакція

варіанти відповідей

горіння

окиснення

дихання

фотосинтезу

Запитання 16

С6Н12О6+ 6О2=6СО2+6Н2О це реакція (2 відповіді)

варіанти відповідей

окиснення

фотосинтезу

дихання

Запитання 17

Який вуглевод утворює тверду масу - карамель

варіанти відповідей

целюлоза

сахароза

крохмаль

глюкоза

Запитання 18

Які продукти утворюються в результаті фотосинтезу

варіанти відповідей

вуглекислий газ і вода

вуглекислий газ і кисень

глюкоза і кисень

кисень і вода

Запитання 19

Який вуглевод у гарячій воді утворює клейстер

варіанти відповідей

сахароза

целюлоза

глюкоза

крохмаль

Запитання 20

До оксигеновмісних сполук належать такі сполуки (декілька відповідей)

варіанти відповідей

етанол

етан

глюкоза

крохмаль

жири

метан

целюлоза

етен

Запитання 21

Який вуглевод належить до природних полімерів

варіанти відповідей

глюкоза

крохмаль

сахароза

Запитання 22

Який вуглевод належить до дисахаридів

варіанти відповідей

глюкоза

сахароза

целюлоза

крохмаль

Запитання 23

Тривіальна назва глюкози

варіанти відповідей

виноградний цукор

солод

аскорбінка

клітковина

Запитання 24

З яких речовин глюкоза синтезується в природі

варіанти відповідей

піску й води

чадного газу й водню

вуглецю й водню

вуглекислого газу й води

Запитання 25

Де відкладається надлишок глюкози у вигляді глікогену

варіанти відповідей

в нирках

в печінці

в судинах

не відкладається

Запитання 26

Обчисліть суму коефіцієнтів у реакції фотосинтезу

варіанти відповідей

19

18

10

12

Запитання 27

Задача. Під час фотосинтезу зелені листки увідбрали 220 г вуглекислого газу. Який об'єм кисню виділився при цьому?

варіанти відповідей

11,2 л

224 л

100 л

112 л

200 л

22,4 л

Запитання 28

Масова частка сахарози в цукровому буряку становить

варіанти відповідей

20-24%

24-30%

16-27%

14-26%

Запитання 29

Мономером в макромолекулах крохмалю є залишки

варіанти відповідей

молекули сахарози

молекули глюкози

молекули целюлози

Запитання 30

Вибрати, що є сировиною для виробництва целюлози (вибрати декілька відповідей)

варіанти відповідей

льон

виноград

мед

бавовник

конопля

цукрова тростина

цукровий буряк

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест