Вуглеводні. Метан як представник насичених вуглеводнів. Фізичні властивості.

Додано: 16 січня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 316 разів
14 запитань
Запитання 1

Позначте ряд, утворений лише символами хімічних елементів-органогенів:

варіанти відповідей

А. Fe,Cl,O,H

Б. N,O,Mg,Na

В. C,O,H,N

Г. C,K,P,O

Запитання 2

Укажіть загальну формулу сполук гомологічного ряду метану

варіанти відповідей

А. CnH2n-2

Б. CnH2n

В. CnH2n+2 

Г. CnH2n-6

Запитання 3

Укажіть назву речовини, що має структурну формулу

варіанти відповідей

А. метан

Б. етанова кислота

В. етанол

Г. етан

Запитання 4

Укажіть назву вуглеводню, електронна формула якого

варіанти відповідей

А. декан

Б. пентан

В. октан

г. пропан

Запитання 5

Вкажіть зв'язок, що вказує на насичені вуглеводні

варіанти відповідей
Запитання 6

Газ метан у природі ...

варіанти відповідей

А. має неприємний запах

Б. немає запаху

В. має приємний запах

Запитання 7

Газ метан у природі

варіанти відповідей

А. має голубий колір

Б. має зелений колір

В. немає кольору

Запитання 8

Метан - газ

варіанти відповідей

А. легший за повітря

Б. важчий за повітря

В. інша відповідь

Запитання 9

Метан застосовують:

варіанти відповідей

А. як ліки

Б. як паливо

В. для зварюавння металів

Запитання 10

Укажіть формулу гомолога метану

варіанти відповідей

А. С5Н14

Б. С7Н14

В.С6Н14

Запитання 11

Алкан, відносна молекулярна маса якого становить 58.- це

варіанти відповідей

А. етан

Б. пропан

В. бутан

Запитання 12

газ - метан, ще називають

варіанти відповідей

А. горний

Б. озерний

В. болотяний

Запитання 13

Яка загальна назва насичених вуглеводнів ациклічної будови

варіанти відповідей

А. алкани

Б. алкени

В. алкини

Запитання 14

Гомологічна різниця

варіанти відповідей

А. -NH2-

Б. - NO2-

B. -CH2-

Г.-СН4-

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест