Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу.

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 1626 разів
14 запитань
Запитання 1

Як направлений імпульс тіла?

варіанти відповідей

збігається з напрямком швидкості

направлений протилежно до швидкості

він не має напрямку

Запитання 2

Яке тіло має найменший імпульс?

варіанти відповідей

тіло масою 1 кг

тіло масою 2 кг

тіло масою 3 кг

тіло масою 4 кг

тіло масою 5 кг

Запитання 3

Яке тіло має найбільший імпульс?

варіанти відповідей

тіло масою 1кг

тіло масою 2 кг

тіло масою 3 кг

тіло масою 4 кг

тіло масою 5 кг

Запитання 4

Закон збереження імпульсу виконується для:

варіанти відповідей

тіл, що складають замкнену систему й взаємодіють тільки із силами тертя

будь-яких тіл

тіл, що складають замкнену систему й взаємодіють тільки із силами тяжіння та пружності

тіл, що складають замкнену систему й взаємодіють із будь-якими силами

Запитання 5

На тіло діють три сили. Вектор імпульсу має напрям:

варіанти відповідей

F1

F2

F3

Рівнодійної F

Запитання 6

Кулька масою 500 г рівномірно котиться зі швидкістю 2 м/с. Чому дорівнює імпульс тіла?

варіанти відповідей

1000

100

10

1

Запитання 7

Назвіть одиницю вимірювання імпульсу

варіанти відповідей

кг·м/с

кг/м/с

м/с

кг·с/м

Запитання 8

Французький філософ і механік, який розширив поняття "impetus" для пояснення причини руху тіл.

варіанти відповідей

Декарт

Ампер

Буридан

Паскаль

Запитання 9

З якою швидкістю повинна рухатись шайба на люду, масою 0,1 кг, якщо її імпульс дорівнює 4,8 кг⋅м/с?

варіанти відповідей

0,48 м/с

48 м/с

0,1 м/с

4,8 м/с

Запитання 10

За якою формулою знаходять імпульс тіла?

варіанти відповідей
Запитання 11

В яких системах відліку виконується закон збереження імпульсу?

варіанти відповідей

інерціальний

неінерціальних

замкнених

будь-яких

Запитання 12

Порівняйте імпульси цих тіл

варіанти відповідей

імпульси тіл різні за модулем

імпульси тіл однакові за знаком

імпульси тіл однакові за модулем

імпульси обох тіл дорівнюють нулю

імпульси тіл протилежні за знаком

Запитання 13

Вантажний і легковий автомобілі рухаються з однаковою швидкістю. Порівняйте їх імпульси.

варіанти відповідей

у вантажного більший

у легкового більший

однакові

Запитання 14

Дві кульки масами m1= 1 кг і m2= 2 кг рухались за зустріч одна одній зі швидкостями v01=1 м/с i v02= 2 м/с. Після пружного зіткнення кулька 2 набула швидкості v2=3 м/с. З якою швидкістю післязіткнення рухалася кулька 1?

варіанти відповідей

9 м/с

- 9 м/с

6 м/с

-6 м/с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест