18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

. Я — людина. Самоідентифікація.

Додано: 13 вересня 2020
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 48 разів
13 запитань
Запитання 1

Що таке особа?

варіанти відповідей

розумна істота схильна до творчості

індивід, який здатен думати

 індивід, який здатен виконувати різні ролі в суспільстві.

індивід, який має власне бачення світу

Запитання 2

На скільки % людина є істотою біологічною?

варіанти відповідей

100%

70%

50%

30%

Запитання 3

Чия дитина після народження — найбільш не пристосована до життя серед усіх живих істот. 

варіанти відповідей

орангутанга

шимпанзе

людини

горили

Запитання 4

Що таке самоідентифікація?

варіанти відповідей

наділення власними думками

 визначення власного образу

визначення себе у суспільстві

наділення людини правами і обов'язками

Запитання 5

Формування ідентичності здійснюється впродовж:

варіанти відповідей

усього життя

охоплює шкільний вік

охоплює юнацький вік

охоплює доросле життя

Запитання 6

 Діяльність, унаслідок якої з’являються якісно нові та соціально значущі результати це - ?

варіанти відповідей

Винахід

Творчість

Наукове дослідження

Удосконалення

Запитання 7

Окремого представника людства, якому властиві передусім природні якості, носія спільних якостей людського роду, називають?

варіанти відповідей

людина

особистість

індивід

громадянин

Запитання 8

Етнічна ідентичність передбачає:

варіанти відповідей

належати до певних соціальних групах

належати до певних політичних проектів

належати до певної держави

належати до певного народу

Запитання 9

 Процес засвоєння людиною соціальних норм і духовних цінностей, що надає їй змогу успішно функціонувати в суспільстві, називають

варіанти відповідей

Просвітлінням

Освітнім процесом

Соціалізацією

Соціальним дозріванням

Запитання 10

Те , на що людина орієнтується у своїй діяльності?

варіанти відповідей

Гроші

Цінності

Влада

Сім'я

Запитання 11

 Самореалізація людини в житті полягає в...?

варіанти відповідей

у задоволені своїх інтересів

знайти застосування своїм талантам і здібностям

реалізація себе у професіях

у вмінні створити комфортне життя собі і друзям

Запитання 12

Здатність змінювати своє положення задля досягнення найкращих можливих умов це - ?

варіанти відповідей

Мобільність

Адаптивність

Соціалізація

Творчість

Запитання 13

Спрямованість людини на пошук, вибір, використання або створення шляхів, засобів, способів, норм, здатних задовольняти її потреби це - ?

варіанти відповідей

Потреба

Інтерес

Цінність

Самореалізація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест