Якісні реакції

Додано: 1 квітня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 6 разів
12 запитань
Запитання 1

1. Якісною реакцією на катіон Ва2+ є взаємодія з:

варіанти відповідей

а) Cl-;

б) NO3-;

в) SO42-;

г) PO43-.

Запитання 2

2. Якісною реакцією на катіон Н+ є:

варіанти відповідей

а) фенолфталеїн;

б) метали;

в) Ag+;

г) нагрівання.

Запитання 3

3. Якісною реакцією на Ag+ є:

варіанти відповідей

а) NO3-;

б) Cl-;

в) CO32-;

г) SO42-.

Запитання 4

4. Якісною реакцією на СО32- є:

варіанти відповідей

а) H+;

б) Ba2+;

в) Ag+;

г) Zn2+.

Запитання 5

5. Якісною реакцією на ОН- є:

варіанти відповідей

а) метали;

б) Na+;

в) індикатор;

г) Cu2+.

Запитання 6

6. Якісною реакцєю на лужні метали є:

варіанти відповідей

а) вода;

б) спалювання в полум'ї;

в) кислоти;

г) правильної відповіді немає.

Запитання 7

7. Якісною реакцією на NH4+ є:

варіанти відповідей

а) OH-;

б) SO42-;

в) NO3-;

г) CO32-.

Запитання 8

8. Речовина-реагент та ознака реакції на Ag+ є:

варіанти відповідей

а) HCl, жовтий сирнистий осад;

б) Na2S, білий осад;

в) HCl, білий сирнистий осад;

г) K2SO3, жовтий осад.

Запитання 9

9. Речовина-реагент та ознака реакції на CO32- є:

варіанти відповідей

а) CaCl2, осад;

б) HCl, газ;

в) NaCl, газ;

г) Ba(NO3)2, осад.

Запитання 10

10. Речовина-реагент та ознака реакції на SO42- є:

варіанти відповідей

а) Mg(NO3)2, жовтий осад;

б) Cu(NO3)2, блакитний осад;

в) Ba(NO3)2, білий осад;

г) NaNO3, осад.

Запитання 11

11. Речовина-реагент та ознака реакції на NH4+ є:

варіанти відповідей

а) NaNO3, осад;

б) Cu(OH)2, осад;

в) KOH, газ;

г) Al(OH)3, газ.

Запитання 12

12. Речовина-реагент та ознака реакції на Н+ є:

варіанти відповідей

а) Zn, газ;

б) Ag, газ;

в) Cu, газ;

г) Pb, газ;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест