29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Явище фотоефекту

Додано: 31 березня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 150 разів
16 запитань
Запитання 1

Фотоефект - це явище взаємодії світла з речовиною, внаслідок якої відбувається:

варіанти відповідей

Випромінювання фотонів

Випромінювання електронів

Поглинання електронів

Рентгенівське випромінювання

Запитання 2

Число електронів, які вилітають під дією світла з поверхні катода, визначається:

варіанти відповідей

Інтенсивністю світла

Матеріалом, з якого виготовлено фотокатод

Частотою світлової хвилі

Різницею потенціалів між катодом і анодом

Запитання 3

Цинковій пластині 1 надали позитивного заряду, цинковій пластині 2 - негативного. Унаслідок освітлення ультрафіолетовим випромінюванням:

варіанти відповідей

Швидше розрядиться пластина 1

Швидше розрядиться пластина 2

Обидві пластини розрядяться одночасно

Заряд пластини 2 збільшиться

Запитання 4

Мінімальна частота світлової хвилі, за якої ще спостерігається фотоефект, визначається:

варіанти відповідей

Матеріалом, з якого виготовлено фотокатод

Інтенсивністю світла

Температурою фотокатода

Різницею потенціалів між катодом і анодом

Запитання 5

Який графік правильно відображає залежність роботи виходу електрона від частоти падаючого на фотокатод світлового випромінювання?

варіанти відповідей
Запитання 6

За якою з наведених формул НЕ можна визначити роботу виходу електрона?

варіанти відповідей
Запитання 7

Відкрив фотоефект

варіанти відповідей

Макс Планк

Генріх Герц

Олександр Столєтов

Альберт Енштейн

Запитання 8

Установив закон, що кінетична енергія фотонів не залежить від інтенсивності світла

варіанти відповідей

Макс Планк

Генріх Герц

Олександр Столєтов

Альберт Енштейн

Запитання 9

Установив закон, що енергія кванта світла може бути повністю витрачена на роботу виходу електрона та надання електрону кінетичної енергії

варіанти відповідей

Макс Планк

Генріх Герц

Олександр Столєтов

Альберт Енштейн

Запитання 10

Теоретично обгрунтував фотоефект

варіанти відповідей

Макс Планк

Генріх Герц

Олександр Столєтов

Альберт Енштейн

Запитання 11

Висунув гіпотезу, що джерело випромінює світло квантами енергії

варіанти відповідей

Макс Планк

Генріх Герц

Олександр Столєтов

Альберт Енштейн

Запитання 12

Експериментально встановив закони фотоефекту

варіанти відповідей

Макс Планк

Генріх Герц

Олександр Столєтов

Альберт Енштейн

Запитання 13

На поверхню літію падає світло, енергія фотонів якого дорівнює 4,3 еВ. Визначте роботу виходу електронів із поверхні літію, якщо максимальна кінетична енергія фотоелектронів 1,9 еВ.

варіанти відповідей

24 еВ

2,4 еВ

2,4 Дж

2,4*10-19 Дж

Запитання 14

Під час опромінення деякого металу світлом частотою 5,0⋅1015 Гц максимальна швидкість руху фотоелектронів становила 2⋅106 м/с. Якою є робота виходу електрона з цього металу?

(Вважайте, що h=6,6⋅10-34 Дж⋅с, me=9⋅10-31 кг)

варіанти відповідей

1,5 еВ

15 Дж

15⋅10-19 Дж

15⋅10-34 Дж

Запитання 15

Цезієвий катод опромінюють ультрафіолетовим світлом частотою 1,0⋅1015 Гц. Якими є імпульси фотонів, що падають на катод?

(Вважайте, що h=6,6⋅10-34 Дж⋅с, с=3⋅108 м/с)

варіанти відповідей

1,4⋅10-8 кг⋅м/с

6,6⋅10-19 кг⋅м/с

2,2⋅10-27 кг⋅м/с

2,7⋅10-23 кг⋅м/с

Запитання 16

Цезієвий катод опромінюють ультрафіолетовим світлом частотою 1,0⋅1015 Гц. Визначте роботу виходу електронів з поверхні цезію, якщо вони повністю затримуються напругою 2,3 В.

(Вважайте, що h=6,6⋅10-34 Дж⋅с, с=3⋅108 м/с)

варіанти відповідей

2,7⋅10-19 Дж

5,0⋅10-19 Дж

5,0⋅10-27 Дж

2,7⋅10-23 Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест