Явище фотоефекту. Рівняння фотоефекту.

Додано: 8 квітня 2019
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 295 разів
10 запитань
Запитання 1

Під фотоефектом розуміють явище взаємодії світла з речовиною, в результаті якого відбувається...

варіанти відповідей

... випускання електронів

... випускання рентгеновського випромінювання

... поглинання α - частинок

... поглинання електронів

Запитання 2

Червона границя фотоефекту визначається...

варіанти відповідей

... інтенсивністю падаючого світла

... частотою падаючого світла

... матеріалом фотокатоду

... тампературою фотокатоду

Запитання 3

Чим визначаться число фотоелектронів?

варіанти відповідей

Інтенсивністю падаючого світла

Частотою падаючого світла

Матеріалом фотокатоду

Температурою фотокатоду

Запитання 4

Укажіть параметри, що впливають на значення работи виходу електрона.

варіанти відповідей

Імпульс фотона

Маса фотоелектрона

Матеріал поверхні

Частота випромінювання

Затримуюча напруга

Запитання 5

Укажіть параметри, що впливають на значення швидкості фотоелектронів.

варіанти відповідей

Імпульс фотона

Маса фотоелектрона

Матеріал поверхні

Частота випромінювання

Затримуюча напруга

Запитання 6

Як залежить від інтенсивності світла кінетична енергія фотоелектронів?

варіанти відповідей

Не залежить

Прямо пропорційно

Обернено пропорційно

Пропорційно квадрату інтенсивності

Запитання 7

Як залежить від інтенсивності світла сила фотоструму насичення?

варіанти відповідей

Не залежить

Прямо пропорційно

Обернено пропорційно

Пропорційно квадрату інтенсивності

Запитання 8

Призвищам яких вчених відповідать наступні наукові досягнення: теорія квантування енергії та рівняння фотоефекту (відповідно)?

варіанти відповідей

М.Планк та П.М. Лебедєв

О.Г. Столєтов та А. Ейнштейн

М. Планк та А. Ейнштейн

П.М. Лебедєв та О.Г. Столєтов

Запитання 9

Визначте роботу виходу електрону з металу, якщо червона межа фотоефекту становить 273 нм.

варіанти відповідей

7,3 . 10-19 Дж

10,4 . 10-19 Дж

4,1 . 10-19 Дж

6,4 . 10-19 Дж

8,8 . 10-19 Дж

Запитання 10

Яка найбільша довжина світлової хвилі, при якій ще спостерігається фотоефект для платини (Авих = 5,3 еВ)?

варіанти відповідей

185 нм

234 нм

325 нм

448 нм

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест