Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри.

14 запитань
Запитання 1

Що відноситься до йонізуючих випромінювань?

варіанти відповідей

альфа-випромінювання, бета-випромінювання;

гамма-випромінювання, рентгенівське випромінювання;

нейтронне випромінювання;

всі перераховані варіанти.

Запитання 2

Для оцінки дозового навантаження окремих органів і тканин тіла використовується еквівалентна доза. В яких одиницях вона вимірюється?

варіанти відповідей

Грей;

Зіверт;

Рад;

Беккерель.

Запитання 3

Назвіть джерела радіації в повсякденному житті

варіанти відповідей

природний радіаційний фон;

.

деякі види медичних процедур;

будматеріали;

грунт;

всі перераховані джерела.

Запитання 4

Які засоби вимірювання застосовуються для вимірювання параметрів іонізуючого випромінювання?

варіанти відповідей

радіометри, спектрометри;

дозиметри, спектрометри;

радіометри, дозиметри;

всі вище перераховані прилади.

Запитання 5

Що є одиницею вимірювання еквівалентної дози в системі СІ?

варіанти відповідей

Рентген (Р, R);

Зіверт (Зв);

Кюрі (Кі, Ci)

Грей (Гр).

Запитання 6

Поглинена доза іонізуючого випромінювання вимірюється в:

варіанти відповідей

Радій, Грей

Рентген, Кулон / кг

Кюрі, Беккерель

Бер, Зіверт

Мр / год, Мкр / сек

Запитання 7

Що називається поглиненою дозою випромінювання? При більшій чи меншій дозі випромінювання завдає організму більшої шкоди, якщо всі іншї умови однакові?

варіанти відповідей

Енергія йонізуючого випромінювання, поглинутая речовиною та разрахована на одиницю маси. При меньшій дозі наноситься більша шкода.

Одиниця маси та разрахована на енергію йонізуючого випромінювання, поглинутої речовини. При більшій дозі наноситься більша шкода.

Енергія йонізуючого випромінювання, поглинутая речовиною та разрахована на одиницю маси. При більшій дозі наноситься більша шкода.

Одиниця маси та разрахована на енергію йонізуючого випромінювання, поглинутої речовини. При бменьшій дозі наноситься більша шкода.

Запитання 8

Експозиційна доза йонізуючого випромінювання (Dексп) визначається:

варіанти відповідей

зарядом йонів того чи іншого знака, якbq виника'ть під дією випромінювання в 1 кг сухого повітря:

Dексп=q/m

сумарним зарядом йонів, які виникають під дією випромінювання в 1 кг сухого повітря:

Dексп=q/m

сумарним зарядом йонів того чи іншого знака, які виникають під дією випромінювання в 1 кг сухого повітря:

Dексп=q/m

зарядом йонів того чи іншого знака, які виникають під дією випромінювання в 1 кг повітря:

Dексп=q/m

Запитання 9

Потужністю дози йонізуючого випромінювання:

варіанти відповідей

добутку дози йонізуючого випромінювання (D) до часу опромінення: PD=Dt

відношення дози йонізуючого випромінювання (D) до часу опромінення: PD=D/t

відношення часу опромінення до дози йонізуючого випромінювання (D): PD=t/D

Запитання 10

Еквівалентна доза йонізуючого випромінювання дорівнює:

варіанти відповідей

відношенню поглинутої дози Dна коефіцієнт якості К: H=D/K

поглинутій дозі D, помноженій на коефіцієнт якості К: H=KD

відношенню коефіцієнту якості К на поглинуту дозу: H=K/D

коефіцієнт якості К, помноженій на поглинуту дозі D: H=DK

Запитання 11

 Одиниця потужності поглинутої дози йонізуючого випромінювання -

варіанти відповідей

Р/с

Гр/с

Зв/с.

Запитання 12

Одиниця потужності експозиційної дози йонізуючого випромінювання -

варіанти відповідей

Р/с

Гр/с

Зв/с

Запитання 13

Одиниця потужності еквівалентної дози йонізуючого випромінювання -

варіанти відповідей

Р/с

Гр/с

Зв/с

Запитання 14

Природний радіаційний фон, це

варіанти відповідей

любе випромінювання

випромінювання тільки природних радіонуклідів

тільки космічне випромінювання

випромінювання природних радіонуклідів та космічне випромінювання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест