Загальна характеристика неметалів. Адсорбція. Алотропія. Окисні та відновні властивості неметалів.

Додано: 27 жовтня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 89 разів
24 запитання
Запитання 1

Якщо умовно провести діагональ від Бору до Астату,то неметалічні елементи розташовані у :

варіанти відповідей

правій верхній частині

лівій верхній частині

лівій нижній частині

правій нижній частині

Запитання 2

У якого з хімічних елементів найбільш виражені неметалічні властивості?

варіанти відповідей

Флуор

Хлор

Сульфур

Оксиген

Запитання 3

Вкажіть формулу та назву простої сполуки,яку утворює хімічний елемент з порядковим номером 7:

варіанти відповідей

N2 - азот

O3 - озон

O2 -кисень

N2 - озон

Запитання 4

У якому рядку є лише газоподібні неметали?

варіанти відповідей

H2,O2,N2,I2

O2,N2,I2,CL2

Br2, O2, P, I2

O2,N2,F2,CL2

Запитання 5

Адсорбція - це здатність.....

варіанти відповідей

твердих речовин утримувати на своїй поверхні частинки газу або розчиненої речовини

рідини поглинати своєю поверхнею гази

газів поглинати своєю поверхнею тверду речовину

не має жодної правильної відповіді

Запитання 6

Як називається явище існування одного і того ж самого хімічного елемента у вигляді кількох простих речовин?

варіанти відповідей

Алотропія

Адсорбція

Регенерація

Дисоціація

Запитання 7

Укажіть перелік, укладений лише з назв неметалічних елементів:

варіанти відповідей

Сульфур, Оксиген, Калій, Купрум

Хлор, Гелій, Гідроген, Фосфор

Флуор, Ферум, Нітроген, Натрій

Силіцій, Карбон, Магній, Цинк

Запитання 8

Найтвердіша алотропна модифікація Карбону-це

варіанти відповідей

фулерен

графіт

алмаз

карбін

Запитання 9

Алотропні модифікації - це....

варіанти відповідей

прості речовини, які утворені одним і тим самим хімічним елементом

прості речовини, які утворені двома різними хімічними елементами

хімічні елементи, які утворюють різні прості речовини

хімічні елементи, які утворюють одну просту речовину

Запитання 10

Вкажіть тип кристалічної гратки в алмазу:

варіанти відповідей

металічна

атомна

молекулярна

йонна

Запитання 11

Воскоподібною токсичною речовиною, з характерним часниковим запахом, що не розчиняється у воді, але добре розчиняється в бензині , є...

варіанти відповідей

пластична сірка

червоний фосфор

білий фосфор

ромбічна сірка

Запитання 12

Яка речовина являється адсорбентом?

варіанти відповідей

сірка

кисень

вугілля

фосфор

Запитання 13

Які з речовин не є алотропними модифікаціями Оксигену?

варіанти відповідей

графіт

азот

кисень

озон

Запитання 14

Моноклінна сірка, ромбічна сірка,пластична сірка- це алотропні модифікації елемента з порядковим номером:

варіанти відповідей

16

15

8

6

7

Запитання 15

До якої алотропної модифікації відноситься дана характеристика: порошкоподібна речовина червоного кольору,без запаху, не розчинна у воді, у суміші з товченим склом і клеєм наноситься на бічні поверхні сірникових коробок

варіанти відповідей

графіт

чорний фосфор

червоний фосфор

кристалічна сірка

Запитання 16

Неметали в хімічних реакціях можуть бути:

варіанти відповідей

відновниками

окисниками та відновниками

окисниками

не змінюють ступінь окиснення

Запитання 17

Ці сполуки утворюються при взаємодії сірки з металами. Дайте відповіді на запитання:

1)Як називаються такі сполуки?

2)Яка валентність Cульфуру у них?

варіанти відповідей

сульфіди

сульфіти

II

IV

сульфати

VI

Запитання 18

При взаємодії з якими із запропонованих речовин неметали проявляють окисні властивості?

варіанти відповідей

з металами


з воднем


з киснем

з галогенами

Запитання 19

Вкажіть продукти таких реакцій:

1) N2 + H2 →

2) Са+Р→

3) Nа+S→

варіанти відповідей

NH3

Са3Р2

СаР

Na2S

NaS2

N2H5

Запитання 20

Цей неметалічний елемент найпоширеніший на Землі.У повітрі вміст простої речовини, утвореної цим елементом,становить 21%. Що це за елемент?

варіанти відповідей

Оксиген

Карбон

Гідроген

Нітроген

Запитання 21

Ступінь окиснення N в KNO3:


варіанти відповідей

+3  

+5

– 6

-2

Запитання 22

Який неметал за нормальних умов знаходиться у рідкому стані:

варіанти відповідей

хлор

бром

йод

флуор

Запитання 23

Вкажіть формулу кальцій сульфіду

варіанти відповідей

CaS

CaSO3

CaSO4

Ca(HSO4)2

Запитання 24

Неметали це -

варіанти відповідей

Складні речовини

Масштабні моделі молекул

Прості речовини

Амфотерні сполуки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест