Західно-українські землі в 20-30 р.р ХХ ст

Додано: 11 квітня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 79 разів
23 запитання
Запитання 1

1.Саморозпуск уряду ЗУНР в 1923 р. став наслідком визнання країнами Антанти входження до складу Польщі

               

    

варіанти відповідей

АЗакарпаття. 

   БСхідної Галичини.

ВПівнічної Буковини. 

 ГПівденної Бессарабії.

Запитання 2

2. Політику якої країни щодо українських земель описано в уривку з історичного джерела:

«Уряд запланував високі темпи “осадження” колоністів на Східних кресах: у 1921 році – 8 тис. осіб, у 1922 році – 20 тис. осіб...»?


варіанти відповідей

АРумунії     

 БПольщі    

  ВУгорщини      

  ГЧехословаччини

Запитання 3

3.Український таємний університет у 1920-ті рр. діяв на території


варіанти відповідей

АПольщі.    

БУгорщини..

    ВЧехословаччини.    

 ГРумунії

Запитання 4

4. Історик Я. Грицак у праці «Нариси історії України» зазначив:«...Політика стосовно національних меншин стала пробним каменем для демократичного устрою тих держав, які виникли в Центральній та Східній Європі після Першої світової війни».

Яка країна, на думку автора та більшості істориків, у період 1920-х - 1930-х рр. стала «єдиною, яка більш-менш задовільно склала цей іспит на демократію...» стосовно українців?

 


варіанти відповідей

АПольща  

 БРумунія    

ВУгорщина     

ГЧехословаччина

Запитання 5

Політика якої країни щодо українських земель описана в уривку з історичного джерела: «Уряд запланував високі темпи «осадження» колоністів на Східних кресах: у 1921 році – 8 тис. осіб, у 1922 році – 20 тис. осіб…»?

 


 

варіанти відповідей

АПольщі                              

    БУгорщини


ВЧехословаччини                

 ГРумунії

Запитання 6

.Що стало наслідком події, описаної в спогадах Є. Петрушевича: «Перебуваючи в Парижі на Раді послів Антанти, я сказав: “Іменем Національної Ради Східної Галичини як легального представництва українського населення Східної Галичини виступаю проти такого рішення Конференції Амбасадорів від 14 березня 1923 року, та заявляю, що українське населення ніколи не погодиться з пануванням Польщі”...»?


 

варіанти відповідей

Аперетворення ЗУНР на західну область УНР


Брозпуск уряду ЗУНР, що перебував в еміграції


Вскасування Акта Злуки між УНР та ЗУНР


Гпроголошення ЗУНР

Запитання 7

7.Для якого року були характерними події, описані в уривку з історичного джерела: «У селі Копилів Сокальського повіту Львівського воєводства знищене приміщення читальні, подерто бібліотечні книжки і портрети Шевченка і Франка. Після знищення читальні установлено людей перед читальнею і змушено їх кричати: "Хай живе Пілсудський!"...»?

.

варіанти відповідей

А1918 р.      

   Б1923 р. 

В1930 р.    

 Г1939 р

Запитання 8

8.«Осадництво» — це


варіанти відповідей

Аполітико-ідеологічний контроль за українськими партіями, здійснюваний чехословацькими партіями в 1920–1930-х рр.


Бадміністративна уніфікація українських земель, здійснювана урядом Румунії в 1920 — першій половині 1930-х рр.


Впроцес згортання української освіти, здійснюваний урядом Угорщини наприкінці 1930-х рр.


Гполітика планомірного заселення українських земель військовими та цивільними колоністами, здійснювана урядом Польщі в 1920-х рр.

 

Запитання 9

У складі якої держави українські землі мали назву «східні креси»?


варіанти відповідей

АПольщіь  

БЧехословаччини    

ВРумунії    

ГУгорщини

Запитання 10

Яка подія спонукала до ухвалення цитованого документа? «1. Карпатська Україна є незалежна Держава. 2. Назва Держави є Карпатська Україна. 3. Карпатська Україна є республіка на чолі з президентом, вибраним Сеймом Карпатської України. 4. Державною мовою Карпатської України є українська мова. 5. Барвами державного прапора Карпатської України є синя і жовта...»


варіанти відповідей

Арозчленування та ліквідація Чехо-Словаччини


Бпочаток Другої світової війни


Внапад Німеччини на Радянський Союз


Г«визвольний похід» Червоної армії в Західну Україну

Запитання 11

10. На початку 1920-х рр. польський уряд поділив територію країни на дві господарські зони: Польщу «А» та Польщу «Б». Що стало одним із наслідків такого кроку для соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель?


варіанти відповідей

Аштучне стримування промислового будівництва та розвитку


Бскорочення трудової еміграції до країн Північної Америки


Всуттєве зростання заробітної плати та подолання безробіття


Гліквідація аграрного перенаселення та селянського безземелля

Запитання 12

Яка політична партія, що діяла на Західній Україні в 1930-х рр., використовувала терористичні методи боротьби?варіанти відповідей

А

Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО)


Б

Українська соціалістично-радикальна партія (УСРП)


В

Організація українських націоналістів (ОУН)


Г

Українська національна партія (УНП)

Запитання 13

У якому році було проголошено незалежність Карпатської України?

.

варіанти відповідей

А1923 р    

.Б1939 р.    

В1941 р    .

Г1945 р

Запитання 14

У якому уривку з історичного джерела відображено один із заходів, спрямованих на асиміляцію українців у 1920–1930-х роках?


варіанти відповідей

А«Міністерство освіти категорично відхилило прохання відкрити школи з викладанням українською мовою, наголосивши, що громадяни зобов’язані давати своїм дітям освіту тільки в ...школах з румунською мовою викладання»…..


Б«На Волині та Поліссі осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за урядовим розпорядженням, землі від 20 до 80 га, деревину на будівництво, грошей чимало».


В«Країна русинів на південь від Карпат буде мати окремий сойм. Цей сойм буде виконувати владу в усіх мовних, шкільних, релігійних питаннях краю».


ë³дновлюються культурні товариства, театральні трупи, студентські гуртки та органи преси. За таких обставин можна було думати про відродження українського життя в обмежених рамках».

Запитання 15

Громадська та суспільно-політична діяльність Августина Волошина тісно пов’язана з долею західноукраїнських земель у складі

 

варіанти відповідей

АПольщі.    


 БРумунії.    

ВУгорщини.    

ГЧехословаччини.

Запитання 16

Територія Північної Буковини в листопаді 1918 року була окупована військами


варіанти відповідей

АПольщі.   

БРумунії.    

ВУгорщини.   

ГЧехословаччини.

Запитання 17

Укажіть подію, що викликала такий коментар сучасника:

«Відділи озброєної жандармерії та кавалерійські полки з артилерією за наказом польської влади пішли хрестовим походом проти беззбройного українського населення Східної Галичини. Шляхи цих каральних експедицій позначені ганебним насильством над українським населенням, руйнуванням і нищенням бібліотек, будинків просвітніх і економічних організацій та різного приватного майна...»

 


варіанти відповідей

Апроведення акції «пацифікації»                   


Бустановлення режиму «санації»


Вреалізація плану «Ост»                                

 Гздійснення операції «Вісла»

Запитання 18


Визначте заходи, що характеризують політику польського уряду щодо українських земель у 1927–1937 рр.


 


варіанти відповідей

1.   Конституційне закріплення прав українців на власну мову й отримання початкової освіти українською мовою, надання Східній Галичині автономних прав.


2.   Пошук порозуміння з українством шляхом створення двомовних шкіл на Волині, призначення українців на високі державні посади.

.

3.   Заборона використовувати терміни «Україна» й «українці», передання українських земель польським осадникам.


4.   Запровадження політики «пацифікації», створення табору для політв’язнів у Березі-Картузькій

Запитання 19

Назву якого договору пропущено в цитованому документі:

«У 1923 р. Рада послів Антанти в Парижі надала Польщі всі юридичні права на володіння Східною Галичиною. Рада визнала східні кордони Польської держави, встановлені ___»?

 


 


варіанти відповідей

АРизьким договором                

  ББрестським договором


ВВерсальським договором        

ГСен-Жерменським договором

Запитання 20

Проаналізуйте наведену картосхему та дайте відповідь на запитання.

Хто з діячів, зображених на фото, був Президентом державного утворення, позначеного на картосхемі штрихуванням?

 


 

 

 


варіанти відповідей
Запитання 21

На фото зображеноваріанти відповідей

Аголів проводу українських націоналістів.


Бпартійно-радянських керівників України.


Вучасників українського дисидентського руху.


Запитання 22

Інтегральний націоналізм-термін, який ввів

варіанти відповідей

Д, Донцов

Є, Коновалець

С, Бандера

А , Мельник

Запитання 23

За замах на Б.Перацького було ув"язнено

варіанти відповідей

Є. Коновальця

А. Мельника

С. Бандеру

А. Волошина

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест