Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в другій половині ХІХ ст(І варіант)

Додано: 18 березня 2019
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 5967 разів
12 запитань
Запитання 1

Що зумовлювало посилення русофільських настроїв серед українства Східної Галичини в 1850—1860-ті рр.?

варіанти відповідей

політика «нової ери» у польсько-австрійсько-українських відносинах

поширення діяльності Російської православної церкви на західноукраїнських землях

 

скасування кріпацтва в Наддніпрянській Україні

 придушення російськими військами угорської революції 1848—1849 рр.

Запитання 2

У якому регіоні України сформувалися перші українські політичні партії?

варіанти відповідей

Наддніпрянщині

Закарпатті

Північній Буковині

 Східній Галичині

Запитання 3

Яка українська партія першою у своїй програмі визначила метою боротьби незалежність України?

варіанти відповідей

Революційна українська партія

 

Українська народно-демократична партія

 

Українська соціал-демократична робітнича партія

 Русько-українська радикальна партія

Запитання 4

Найбільший вплив на формування національної самосвідомості української інтелігенції Східної Галичини в другій половині ХІХ ст. справила:

варіанти відповідей

придушення революцій 1848—1849 рр. в Європі

 політика царського уряду на відрив Галичини від Австро-Угорщини

 поезія Т. Шевченка

 

концепція історії України М. Грушевського

Запитання 5

Чим була зумовлена масова трудова еміграція українців наприкінці ХІХ ст.?

варіанти відповідей

одвічне прагнення до нових пригод і відкриттів

 

прагненням російського та австрійського урядів позбутися українського населення

 

нерозвиненість міського життя на українських землях

 

аграрним перенаселенням українських земель

Запитання 6

Відкриття кафедри української історії у Львівському університеті, перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка на Наукове з державною субсидією стало наслідком:

варіанти відповідей

революції 1905—1907 рр.

 політики «нова ера»

 

реформ Марії Терезії та Йосифа ІІ

 

революції 1848—1849 рр.

Запитання 7

Ініціаторами створення першої політичної партії в Галичині були:

варіанти відповідей

москвофіли

 

русофіли

 

народовці

 

радикали

Запитання 8

Яка течія в українському русі на західноукраїнських землях стала домінуючою наприкінці ХІХ ст.?

варіанти відповідей

москвофільська

 старорусинська

 

народовська

 радикальна

Запитання 9

Що вплинуло на процес утворення українських політичних партій у Галичині наприкінці ХІХ ст.?

варіанти відповідей

організаторська діяльність греко-католицької церкви

 масова еміграція українців за Океан

 політизація українського руху в Наддніпрянщині

 європейські політичні ідеї та доктрини

Запитання 10

У переліку імен видатних діячів української культури другої половини ХІХ ст.

     виберіть представників музичного мистецтва.

варіанти відповідей

С. Васильківський

А. Кримський

М. Лисенко

М. Леонтович

М. Пимоненко

С. Крушельницька

І. Мечніков

Запитання 11

Що було результатом «нової ери» в україно-польських відносинах у Галичині наприкінці ХІХ ст.?

варіанти відповідей

перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка на наукове (НТШ)

 

створення ощадного товариства «Дністер» для українського населення

 заснування Української народно-демократичної партії

 

створення Головної Руської Ради

 запровадження загального виборчого права для чоловіків

 

розгортання українського кооперативного руху

 

відкриття кафедри української історії у Львівському університеті

Запитання 12

Які положення були характерні для поглядів москвофілів у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.?

варіанти відповідей

«Немає ніякого окремого українського народу, є єдина й неподільна російська народність від Карпат і до Камчатки, і є єдина російська мова...»

 

«Негайну дерусифікацію пролетаріату!», «…від російської літератури, від її стилю українська поезія повинна тікати якнайшвидше»

 «Розмови про переваги російської культури і висування положення про неминучість перемоги більш високої російської культури над культурами більш відсталих народів — українського, азербайджанського та ін. — є ні що інше, як спроба закріпити панування великоросійської національності»

 «…визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана… ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України…»

 

«Якщо нам судилося потонути, то краще зробити це в російському морі, ніж у польському болоті...»

 

«Ми не можемо більше китайським муром відділяти себе від наших братів, відкидаючи мовні, літературні, релігійні та етнічні зв’язки, що єднають нас з усім російським світом...»

 

«Рішуче борючись проти пережитків російського шовінізму, партія мусить водночас боротися і проти українського шовінізму»

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест